Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Natura 2000

Natura_2000Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

 

V území soustavy Natura 2000 a maloplošných zvláště chráněných územích je, v územní působnosti Krajského úřadu, kompetentní oddělení ochrany přírody k nastavování některých zemědělských dotačních titulů v Registru půdy tzv. LPISu. 

Ptačí oblasti na území Libereckého kraje:

 

Evropsky významné lokality na území Libereckého kraje:

* v působnosti Krajského úřadu

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky