Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kvalita ovzduší a smogové situace

Okamžitý stav  ovzduší je možné sledovat na níže uvedených webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, je zde uvedena i legenda vysvětlující způsob hodnocení aktuální kvality ovzduší.

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

https://www.chmi.cz/#!

Smogové situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot.

V případě dlouhodobější špatné kvality ovzduší a s tím souvisejících nepříznivých rozptylových podmínek  platí doporučení týkající se omezení pohybu venku, a to především ráno a večer, a omezení větší fyzické aktivity ve venkovním prostředí. Situace může negativně působit na starší osoby, těhotné ženy a malé děti a dále na chronicky nemocné osby, např.  kardiaky a astmatiky. Tyto osoby by měly omezit pohyb ve venkovním prostředí. Občané by měli svá obydlí větrat spíše krátce a intenzivně a zvážit posílení vlastní imunity přísunem vitamínů.

Komplexní informace o kvalitě ovzduší zveřejňované Ministerstvem životního prostředí ČR:

https://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky