Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Ohlašování provozu zařízení, činnosti dopravce, obchodníka a zprostředkovatele

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, jsou provozovatel zařízeníobchodník s odpady, zprostředkovatel dopravce odpadu  povinni ohlásit údaje o zařízení určeném pro nakládání s odpady nebo o činnosti a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení nebo činnosti. Zahájení a obnovení jsou povinni ohlásit před zahájením nebo obnovením provozu zařízení nebo činnosti. Přerušení nebo ukončení jsou povinni ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato sktečnost nastala. Provozovatel zařízení podle § 21 odst. 3 zákona o odpadech je povinen ohlásit změnu údajů o zařízení vymezených vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podronostech nakládání s odpady, před zahájením provozu na základě změněných údajů.

Podle § 95 odst. 2 zákona o odpadech je provozovatel skládky povinen ohlásit do 28. února za předchozí kalendářní rok údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, doložené výpisem z účtu provozovatele skládky, údaje o volné kapacitě skládky a o poplatcích za ukládání odpadů na skládky.

Způsob a rozsah ohlašování těchto údajů stanovuje § 27 a 28 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

  • provozovatel zařízení ohlašuje údaje o zařízení určeném pro nakládání s odpady a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 273/2021 Sb.
  • obchodník s odpady, zprostředkovatel a dopravce ohlašují údaje o činnosti a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti podle přílohy č. 16 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Podle § 95 odst. 6 zákona o odpadech se výše uvedená hlášení zasílají Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Tato hlášení ověřuje příslušný krajský úřad.

Provozovatel mobilního zařízení k využití odpadu (např. drtící linka) je dále povinen písemně oznámit provoz zařízení před jeho zahájením příslušnému krajskému úřadu, krajské hygienické stanici a obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude zařízení provozováno (§ 17 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech). Ustanovení § 28 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, upřesňuje, že provozovatel mobilního zařízení k využití nebo úpravě oznámí zahájení provozu prostřednictvím datové schránky, a že do oznámení uvede datum předpokládaného skutečného zahájení úpravy nebo využívání odpadů a parcelní číslo pozemku, na kterém bude umístěno. Provozovatel zařízení musí podat nové oznámení i v případě přesunu zařízení v rámci území jedné obce.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky