Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Správní poplatky

Informace o placení správních poplatků

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Položka č. 102

1. Přijetí žádosti o schválení 80)

a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií                                       Kč   40 000

b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií                              Kč   20 000

c) návrhu bezpečnostní zprávy                                                                                                             Kč   60 000

d) aktualizace bezpečnostní zprávy                                                                                                    Kč   30 000

e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy                                                                    Kč   15 000

2.   Přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona o prevenci  závažných havárií 80

                                                                                                                                                                            Kč   25 000

80)  Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

Platby:

a)  v hotovosti v pokladně (budova Krajského úřadu Libereckého kraje, 10. patro, kancelář 1009, tel. 485226413, úřední dny 8:00-17:00, ostatní 9:00-11:00)

b)  převodem na účet: 19-7964100227/0100, VS 13618, KS 308, SS identifikace žadatele (IČ)

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky