Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Myslivost

Podpora nákupu chladícího zařízení z rozpočtu Libereckého kraje 2024

I v roce 2024 pokračuje podpora Libereckého kraje  na pořízení chladícího zařízení na zvěř. Žádosti bude možno podávat od 1.5. do 31.12.2024.Dotace se poskytuje uživatelům honiteb, které se nacházejí většinou na území Libereckého kraje a alespoň část honitby se nachází v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat v Libereckém kraji. Výše dotace se stanoví ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na nákup a zprovoznění chladícího zařízení (náklady na dopravu nejsou přímým nákladem), nejvýše však do částky 30.000,- Kč. Nákup a zprovoznění chladícího zařízení musí být uskutečněno od 1.1.2024 do 31.12.2024. V rámci honitby, která leží v den podání žádosti částí v uzavřeném pásmu I a současně částí v uzavřeném pásmu II – lze poskytnout dotaci až na dvě chladící zařízení, tedy do výše 60.000,- Kč. Uživatelé honiteb, jež v rámci předmětného dotačního titulu žádali o dotaci na chladící zařízení v roce 2023, a „jejichž“ honitba bude v den podání žádosti ležet částí v uzavřeném pásmu I a současně částí v uzavřeném pásmu II mohou nyní zažádat o dotaci na druhé chladící zařízení. Žádosti mohou podávat i uživatelé honiteb, kteří v minulosti žádali o příspěvek na chladící zařízení pro ulovenou zvěř z rozpočtu Ministerstva zemědělství dle podmínek nařízení vlády č. 30/2014 Sb

Podrobnosti a podávání žádostí zde

Myslivecká konference 2024

9. března 2024 uspořádal Liberecký kraj ve spolupráci s OMS Jablonec n.N. tradiční mysliveckou konferenci. 

Součástí konference bylo vyhlášení ankety Osobnost myslivosti Libereckého kraje pro rok  2024, kterou se stal pan Jaroslav Žák. Po dobu konference bylo možno shlédnout kolekci obrazů od Jiřího Židlického

Přečtěte si sborník referátů:  Sborník 2024 (.pdf, 10 MB, 11. 3. 2024)

Prohlédněte si fotografie: 1   2   3   4   5   6   7   8   9

Podpora myslivosti ze státního rozpočtu

Poskytování mysliveckých dotací probíhá dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Žádosti je třeba doručit do 31.8. běžného roku na krajský úřad.

Předpis:         Nařízení vlády č. 30/2004 Sb.

Formuláře a podrobné informace:   Žádost se vytvoří ve webovém modulu pro žadatele. Vše naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

Legislativa a další informace

Zákon o myslivosti

Vyhláška k zákonu o myslivosti 244/2002

Vyhláška o stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře 491/2002

Vyhláška k mysliveckým plánům 553/2004

Vyhláška o dobách lovu 245/2002

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky