Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Vodní hospodářství

Oznámení o zveřejnění časového plánu prací na vodohospodářských plánech

Zveřejňujeme časový plán prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a o termínu pro uplatnění připomínek. 

Informace o zveřejnění a připomínkách naleznete zde (.pdf, 426 kB, 24. 4. 2024)

Vlastní časový plán a program prací naleznete zde (.pdf, 762 kB, 24. 4. 2024)

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

PRVK je rozsáhlým koncepčním dokumentem pro plánování rozvoje vodohospodářské infrastruktury s vazbou na poskytování veřejné podpory. 

Informace na speciálním portálu PRVK

Krajský plán pro sucho

Liberecký kraj vypracoval plán pro zvládání sucha a nedostatku vody. Jedná se o zásadní podkladový materiál pro jednání a rozhodování komise pro sucho. Plán si prohlédnete zde

Krajská komise pro sucho

V souladu s novelou vodního zákona ustanovil hejtman Libereckého kraje krajskou komisi pro sucho. Jedná se o obdobu povodňové komise při opačných extrémech počasí. Krajská komise pro sucho v období sucha a nedostatku vody může nahradit činnost vodoprávních úřadů. Hlavním úkolem bude rozhodování o tom, komu a jak bude omezeno nakládání s vodami při suchu. Při své činnosti bude vycházet zejména z plánu pro zvládání sucha, jehož zadání se připravuje a který by měl být hotov v roce 2022.

Statut Krajské komise pro sucho Libereckého kraje

Protipovodňové studie v Libereckém kraji

Liberecký kraj ve spolupráci s dotčenými obcemi realizoval projekt Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy.  Bylo zanalyzováno zadané území, navržena opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině, včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. U tří vybraných opatření byla již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Podrobné informace a výstupy projektu naleznete na webu projektu.

Obdobný projekt byl zrealizován obcemi mikroregionu Frýdlantsko pod názvem Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko. Webová prezentace projektu

Studii konkrétních technických protipovodňových opatření zpracoval Liberecký kraj ve spolupráci s dotčenými obcemi s názvem Posouzení ekonomické efektivity velkých protipovodňových opatření v sídlech Hrádek n.N., Chotyně, Chrastava a Bílý Kostel n.N. Studii je možno shlédnout zde 

Krajská povodňová komise

Upozornění pro občany: V případě povodně je třeba se obracet na povodňovou komisi obce. Krajská povodňová komise plní spíše roli koordinační a informační.

Kontakt na tajemníka krajské povodňové komise: Ing. Zdeněk Madej, tel. 485 226 432 nebo 606 700 772

Statut komise

Právní předpisy

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství upravují zejména tyto následující právní předpisy:
vodní zákon 
zákon o vodovodech a kanalizacích  

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky