Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti odboru dle organizačního řádu

Správní odbor je krajským živnostenským úřadem podle ustanovení § 1, písm. b), zákona 
č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Správní odbor se člení na:

 • oddělení matriky a státního občanství
 • oddělení přestupků a voleb
 • oddělení Krajský živnostenský úřad

další činnosti odboru

Samostatná působnost

 • zajišťuje připomínkování právních předpisů za Liberecký kraj
 • zpracovává a připravuje materiály pro volbu přísedících krajského soudu

Přenesená působnost

 • rozhoduje o vyslovení souhlasu s veřejnoprávními smlouvami uzavřenými mezi obcemi Libereckého kraje
 • zajišťuje vyřizování  stížností doručených Libereckému kraji
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední podle zákona č. 300/2008 Sb.,
  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
  o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a vyhlášky MV č. 193/2009 Sb.,
  o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • poskytuje metodickou pomoc k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje metodickou pomoc a konzultace k problematice úřední desky
 • poskytuje metodickou pomoc k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, a k dalším zákonům v oblasti veřejného práva a výkonu státní správy
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky