Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR LK pro veřejné projednání (k projednání)

Dle rozhodnutí zastupitelstva kraje o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) zkráceným postupem a jejím obsahu byl dle § 42b odst. 1 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) zpracován Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR LK pro veřejné projednání.

Předmětem Návrhu AZÚR LK č. 3 je výhradně úprava koridorů pro konvenční železnici Praha – Liberec – hranice ČR/Polsko dle úkolu z čl. 95a) Politiky územního rozvoje ČR.

Návrh Aktualizace č. 3 ZÚR LK pro veřejné projednání se spolu s oznámením o konání veřejného projednání doručuje dle § 42b odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK SE KONÁ dne 10. ČERVENCE 2024 od 13,00 hodin v Liberci, U Jezu 642/2a, v multifunkčním sále, ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje. Vstup bočním vchodem. 

Dle § 42b odst. 4 ve spojení s § 39 odst. 2 stavebního zákona mohou proti Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK pro veřejné projednání podat dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání NÁMITKY a každý může ve stejné lhůtě uplatnit k Návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR LK PŘIPOMÍNKY. Dotčené orgány uplatňují do 7 dnů ode dne veřejného projednání STANOVISKA.

 • 1. AZÚRLK č.3 NAVP Text Výrok (.pdf)
  509 kB
  04. 06. 2024 08:30
 • 2. AZÚRLK č.3 NAVP Výkres uspořádaní území kraje (.pdf)
  8 MB
  04. 06. 2024 07:54
 • 3. AZÚRLK č.3 NAVP Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES (.pdf)
  7 MB
  04. 06. 2024 07:54
 • 4. AZÚRLK č.3 NAVP Výkres VPS, VPO a asanací (.pdf)
  7 MB
  04. 06. 2024 07:54
 • 5. AZÚRLK č.3 NAVP Odůvodnění Text (.pdf)
  1 MB
  04. 06. 2024 07:54
 • 6. AZÚRLK č.3 NAVP Odůvodnění Text s vyznačením změn (.pdf)
  2 MB
  04. 06. 2024 08:30
 • 7. AZÚRLK č.3 NAVP Odůvodnění Koordinační výkres (.pdf)
  12 MB
  04. 06. 2024 07:55
 • 8. AZÚRLK č.3 NAVP Odůvodnění Výkres širších vztahů (.pdf)
  911 kB
  04. 06. 2024 07:55
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky