Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vítězem soutěže Vesnice roku 2018 Libereckého kraje je obec Tatobity 

25. 06. 2018

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji se stala obec Tatobity na Semilsku. Hodnotitelská komise ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání mládeže, společenského života a životního prostředí, se zvláštním zřetelem na činnost školy, mateřské školky a spolků, příkladné péče o zeleň a stavební fond.

 „V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 14 obcí. Ve 24. ročníku soutěže se o titul Vesnice roku 2018 utkalo pět obcí z Liberecka, dvě obce z Jablonecka, tři ze Semilska a čtyři z Českolipska. Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ řekl Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, který společně s ostatními subjekty soutěž v Libereckém kraji pořádá.

Devítičlenná komise hodnotitelů navštívila během pěti červnových dnů všechny přihlášené vesnice. Každá obec měla na svou prezentaci maximálně 2 hodiny. Komise hodnotila způsob prezentace obce, body mohli soutěžící nasbírat i například materiály, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže. Nejlépe si vedly již zmíněné Tatobity.

Obec Tatobity za vítězství v krajském kole obdrží vedle Zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 1.000.000 Kč z MMR ČR. Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 500.000 Kč. Slavnostní předání cen proběhne 15. srpna tohoto roku přímo ve vítězné obci, tj. v Tatobitech. Na začátku září navštíví Tatobity celostátní komise soutěže, která následně ze třinácti finalistů vybere letošního vítěze. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2018 bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Modrou stuhu za společenský život získalo Polevsko z Českolipska, Bílou stuhu za činnost mládeže získaly jablonecké Albrechtice v Jizerských horách. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Všelibice na Liberecku.

V krajském kole soutěže Vesnice roku jsou každoročně udělována Libereckým krajem další ocenění (Ocenění za rozvoj venkova, Skokan roku a Zvláštní ocenění komise), spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova, V letošním roce rozdělí Liberecký kraj za získaná ocenění celkem 500 tisíc korun. Obce, které získaly Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za vzorné vedení obecní kroniky Liberecký kraj obdaruje šeky ve výši 20.000 Kč.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém kraji

Zlatá stuha – krajský vítěz: Tatobity (okres Semily)

Modrá stuha – za společenský život: Polevsko (okres Česká Lípa)

Bílá stuha – za činnost mládeže: Albrechtice v Jizerských horách (okres Jablonec nad Nisou)

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: nebyla udělena

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: Všelibice (okres Liberec)

Skokan roku: Jeřmanice (okres Liberec)

Ocenění za rozvoj venkova: Janův Důl (okres Liberec)

Zvláštní ocenění komise – ocenění za záchranu a oživení venkovské usedlosti č.p. 44, rodný dům Antala Staška: Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)

Cena naděje pro živý venkov - ocenění za nadmístní spolkový život a občanskou společnost: Heřmanice (okres Liberec)

Cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena): Zahrádky (okres Česká Lípa)

Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Bozkov (okres Semily)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Svijany (okres Liberec)

 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova:

Kategorie A: Polevsko (okres Česká Lípa) – Nově zrekonstruovaný areál Kostela Nejsvětější Trojice, včetně hrobky rodiny Handschke a ohradní zdi v Polevsku

Kategorie B a C - nebyla udělena

Informace, konzultace: členka hodnotitelské komise za LK Jitka Suchánková, jitka.suchankova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 581

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce