Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Budoucí Východosaská železniční síť pojede až do Liberce pod zavedenou značkou „trilex”

07. 04. 2014

Od prosince 2014 bude regionální železniční doprava na tratích Dresden –

Bischofswerda – Görlitz a Dresden – Bischofswerda – Zittau – Liberec vedena pod jménem „trilex”.

„Rozhodli jsme se stávající území trilexu rozšířit tak, aby naše vlaky jezdily pod tímto jménem i v tzv.

východosaské síti,”  řekl Andreas Trillmich, který je ve firmě Vogtlandbahn-GmbH odpovědný za trilex.

V rozšířené síti je slabika „tri” ještě jednou za tři regiony, které bude „nový” trilex spojovat:

z Drážďanského údolí Labe přes vrchy Horní Lužice do Zhořelce a do Žitavy a dále údolím Lužické Nisy do

Liberce.

V jízdním řádu se mezi Drážďanami, Zhořelcem a Žitavou moc nezmění. Na obou větvích budou nadále

v dvouhodinovém taktu jezdit vlaky, které zastavují ve všech stanicích a zastávkách. Tyto vlaky budou

označeny jako TL60 a TL61. Tak jako dnes, budou na obou větvích jezdit ve dvouhodinovém taktu také

zrychlené vlaky, které zastavují jen v důležitých stanicích. Tyto vlaky se budou jmenovat „trilex express”

a budou označeny TLX1 a TLX2. 5 párů vlaků TLX2 bude jezdit v trase Dreden – Zittau – Liberec.

Pro cestující se servis zlepší. Objednatelé se rozhodli, že v každém vlaku trilexu bude k dispozici průvodčí,

který cestujícím poradí a jízdenku prodá bez příplatku. Andreas Trillmich koncepci vysvětlil: „Pro nás

je to výhledové rozhodnutí za větší kvalitu železniční dopravy. Naši cestující mohou jednoduše nastoupit

do vlaku a vyjet. Jízdenku si pak bez přirážky zakoupí u průvodčího ve vlaku. Kromě toho bude průvodčí

vždy k dispozici, jako kompetentní a vlídný poradce.”

Se ZVONem jsme se také dohodli, že ve stanicích Bischofswerda, Bautzen, Löbau, Görlitz a Zittau se

budou i nadále prodávat jízdenky.

 

V prosinci 2014 převezme Vogtlandbahn-GmbH (VBG), podnik skupiny Länderbahn, regionální dopravu ve východním Sasku na

tratích Dresden – Bischofswerda – Görlitz příp. Zittau (– Liberec) pod jménem „trilex”. Dopravní výkon představuje asi tři milióny

vlakových kilometrů za rok. Bude nasazeno 22 vozidel typu Desiro. Smlouva aktuálně platí po dobu 4 let. Společnost Vogtlandbahn-

GmbH vysoutěžila tuto smlouvu v rámci celoevropského výběrového řízení objednatelů: Účelové sdružení IDS Horní Labe

(Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe – Z-VOE) a Účelové sdružení IDS Horní Lužice / Dolní Slezsko (Zweckverband

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien – ZVON) na saské straně a Liberecký kraj na české straně.

 

Kontakt:

Christine Hecht

Die Länderbahn

Bahnhofstr. 18

D-93047 Regensburg

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588