Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj představil dva projekty na podporu rodin s dětmi

26. 05. 2017

Liberecký kraj představil ve středu 24. května 2017 v rámci úvodní konference dva projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi. Projekty „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ byly podpořeny Evropskou unií a v řádu několika desítek milionů korun jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“. Konferenci zahájily zpěvem děti z Mateřské školy Na Bojišti, kterou provozuje Liberecký kraj pro své zaměstnance.

 

„Projekty by měly napomoci tomu, aby se rodinám s dětmi v Libereckém kraji lépe žilo. Měly by vytvořit zázemí i pro děti a dospívající ze sociálně slabých rodin, pro něž například vzniknou nová nízkoprahová centra,“ přiblížil náměstek hejtmana Pavel Svoboda, jehož rezort sociálních věcí oba projekty realizuje.

 

Projekt „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“ umožní nastartovat koncept rodinné politiky kraje, který se zaměří například na podporu rodin s dětmi v průběhu rodičovské dovolené či při následném slaďování rodinného a pracovního života. Projekt se však také snaží nastavit podmínky systémové spolupráce všech hlavních subjektů péče o rodinu a dítě, ve chvíli kdy je zdravá a funkční rodina ohrožena. A prostřednictvím plánu pro vyhledávání náhradních rodičů by se měla změnit situace pro více jak 100 dětí, které jsou v Libereckém kraji v ústavní péči a umožnit jim vyrůstat v náhradní pěstounské rodině.

 

Projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ řeší problém s akutním nedostatkem sociálních služeb, které mají předcházet vážným rodinným problémům či sociálnímu vyloučení. Sociálně aktivizační služby se snaží pomoci rodině v situacích, kdy není schopna sama překonat problémy, které pak mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Tato služba se velmi efektivně osvědčuje jako prevence „odebírání dětí“. Další službou jsou Nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které zdarma nabízejí zajímavý program či klidné a bezpečné místo, kde se děti mohou svěřit se svými problémy a poradit se s odborníky. Tato služba je mimo jiné významnou prevencí užívání alkoholu a drog, násilí či šikany mezi dětmi a dospívající mládeží.

 

Prezentace projektů z konference a více informací o projektech lze nalézt na internetových stránkách odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page4542 . Případné dotazy zodpoví vedoucí oddělení sociální práce Mgr. Ivana Vedralová, tel.: 485 226 349, e-mail: ivana.vedralova@kraj-lbc.cz .

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226308
Mobil: 725259891