Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj začne budovat centra odborného vzdělávání

07. 09. 2016

Rada kraje na svém jednání 6. září schválila předložení osmi projektů zaměřených na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol.  Projekty budou předloženy ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu v nejbližších dvou měsících. Celková investice dosahuje výše 445,58 mil. Kč.

Pokud dojde k jejich schválení, budou na území Libereckého kraje vybudována Centra odborného vzdělávání (COV) zaměřená pro oblast automobilového průmyslu, řemesel, služeb, strojírenství a informatiky, strojírenství a elektrotechniky, zemědělství, techniku a umělecký průmysl.

„Projekty jsou zaměřeny na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících učeben pro odborné předměty, včetně potřebného zázemí pro žáky i učitele. Součástí je také pořízení vybavení jednotlivých učeben a dalších prostor, které zkvalitní výuku odborných předmětů a pomohou žáky lépe připravit na vstup do pracovního procesu,“ říká Alena Losová, radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti s tím, že Liberecký kraj projekty připravuje ve spolupráci s osmi středními školami, které zřizuje.

„Celková investice za všech osm připravovaných projektů dosahuje 445,58 mil. Kč. Výše dotace, to znamená příspěvek z Evropské unie a státního rozpočtu, bude tvořit 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která je jednou z povinných příloh k předložení žádosti o dotaci. Přesné výdaje jednotlivých projektů tak budou známy po jejich dopracování,“ dodává Vít Příkaský, radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

 

COV pro oblast

zapojený subjekt

předpokládané výdaje

automobilového průmyslu

integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

40,09 mil. Kč

strojírenství

a elektrotechniky

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

61,56 mil. Kč

strojírenství

a informatiky

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

69,37 mil. Kč

řemesel

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

55,23 mil. Kč

služeb

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

58,99 mil. Kč

technickou

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

35,12 mil. Kč

uměleckoprůmyslovou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

61,01 mil. Kč

zemědělství

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

64,21 mil. Kč

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624