Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj začne budovat centra odborného vzdělávání

07. 09. 2016

Rada kraje na svém jednání 6. září schválila předložení osmi projektů zaměřených na podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol.  Projekty budou předloženy ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu v nejbližších dvou měsících. Celková investice dosahuje výše 445,58 mil. Kč.

Pokud dojde k jejich schválení, budou na území Libereckého kraje vybudována Centra odborného vzdělávání (COV) zaměřená pro oblast automobilového průmyslu, řemesel, služeb, strojírenství a informatiky, strojírenství a elektrotechniky, zemědělství, techniku a umělecký průmysl.

„Projekty jsou zaměřeny na výstavbu nových nebo na rekonstrukci stávajících učeben pro odborné předměty, včetně potřebného zázemí pro žáky i učitele. Součástí je také pořízení vybavení jednotlivých učeben a dalších prostor, které zkvalitní výuku odborných předmětů a pomohou žáky lépe připravit na vstup do pracovního procesu,“ říká Alena Losová, radní resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti s tím, že Liberecký kraj projekty připravuje ve spolupráci s osmi středními školami, které zřizuje.

„Celková investice za všech osm připravovaných projektů dosahuje 445,58 mil. Kč. Výše dotace, to znamená příspěvek z Evropské unie a státního rozpočtu, bude tvořit 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která je jednou z povinných příloh k předložení žádosti o dotaci. Přesné výdaje jednotlivých projektů tak budou známy po jejich dopracování,“ dodává Vít Příkaský, radní resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

 

COV pro oblast

zapojený subjekt

předpokládané výdaje

automobilového průmyslu

integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

40,09 mil. Kč

strojírenství

a elektrotechniky

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

61,56 mil. Kč

strojírenství

a informatiky

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

69,37 mil. Kč

řemesel

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

55,23 mil. Kč

služeb

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

58,99 mil. Kč

technickou

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

35,12 mil. Kč

uměleckoprůmyslovou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace

61,01 mil. Kč

zemědělství

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

64,21 mil. Kč

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624