Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj rozvíjí spolupráci s okresem Görlitz v cestovním ruchu a kultuře

29. 10. 2013

Na úřadě zemského rady v Görlitz se v závěru minulého týdne uskutečnilo v přítomnosti landráta okresu Bernda Langeho, náměstkyně hejtmana LK Hany Maierové, vedoucích odborů regionálního rozvoje, turismu, kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu   LK a Lankreis Görlitz.

Diskutována byla řada témat z oblasti spolupráce v cestovním ruchu a kultuře.

„Hovořili jsme například o možnosti přeshraniční spolupráce při vzájemné propagaci aktivit a činností v území prostřednictvím dostupných médií na německé i české straně, o pořádání společných konferencí k aktuálním tématům a problematice turismu, o jazykové výuce ve školách  pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu, o propagaci výsledků projektu Hřebenovka, o cykloturistice, i o vzájemném zastupování na veletrzích cestovního ruchu,“ vypočítala náměstkyně hejtmana.

Němečtí partneři zase navrhli k vzájemné diskusi realizaci divadelního projektu „JOS“, kdy divadla v rámci Trojzemí nastudují společné představení a herci vystupují současně ve svých rodných jazycích. Jde o zajímavý jazykový experiment, na němž se podílí i Divadlo F. X. Šaldy v Liberci.  „Rovněž jsme projednali možnosti recipročních výstav v prostorách úřadu zemského rady v Görlitz a ve vstupních prostorách objektu Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Prezentovány byly výsledky z realizace projektu „Prostor, město, umění“ jehož součástí byla i výstava v Krajské vědecké knihovně na jaře letošního roku,“ připomněla Hana Maierová.

Aktuálním tématem byl projekt Krajina podstávkových domů. Svou činnost končí sekretariát tohoto projektu a nově bude fungovat nadace, jejímž záměrem je iniciovat zapsání podstávkových domů na seznam UNESCO.  V květnu příštího roku se na německé straně uskuteční akce Evropské dny, na nichž budou moci vystoupit soubory z Libereckého kraje.

„Ve vztahu k podnikatelským subjektům jsme diskutovali záměr jak vycházet vstříc českým návštěvníkům Saska a jak využívat více českého jazyka, například v tištěných nabídkách německých restaurací,“ prozradila náměstkyně hejtmana.

Liberecký kraj německým partnerům nabídl využití výstavy fotografií z projektu Šlechta jako turistický produkt Euroregionu Nisa a z projektu Hřebenovka a souhlasil se společným setkáním zástupců informačních center a realizací případných studijních cest v regionech pro následnou účinnou propagaci.

„Informovali jsme naše německé kolegy, že hodláme marketingově zpracovat existující trasy v kraji pro handicapované návštěvníky,“ poznamenala Hana Maierová s tím, že němečtí partneři se následně dotazovali na postup ve věci zapsání Horského hotelu Ještěd na seznam UNESCO.

Zástupci Landkreis Görlitz byli informováni i o realizaci projektu rekonstrukce libereckých městských lázní na galerijní objekt a byli pozváni na otevření nové  Oblastní galerie.

„V této souvislosti jsme nabídli možnost společné konference k tématu moderních způsobů prezentace sbírek v muzeích a galeriích a realizaci doprovodných kulturních a vzdělávacích programů pro nejširší veřejnost,“ doplnila Hana Maierová. 

V závěru jednání landrát Bernd Lange formuloval záměr uzavření dohody mezi Landkreis Görlitz a Libereckým krajem o vzájemné spolupráci, která by mimo jiné obnášela i pravidelné setkávání alespoň dva krát ročně.  „Dohoda by měla obsahovat náměty dlouhodobé spolupráce a současně i aktuálně řešená témata s důrazem na vzájemnou propagaci projektů a aktivit,“ uzavřela náměstkyně. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588