Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Práce na rekonstrukci silnic u Studence a Dolní Branné se opět rozjedou v polovině března

18. 02. 2015

Rekonstrukce silnic II/293 a II/295 u Studence a Dolní Branné na Jilemnicku bude pokračovat pravděpodobně od 16. března. Stavební práce na jedné z důležitých přístupových tras do západní části Krkonoš potrvají do podzimu letošního roku a vyžádají si výrazná dopravní omezení.

Stavba je realizována ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v rámci státní dotace na rozšíření závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Vláda ČR svým usnesením z roku 2008 zařadila projekt „Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky - Studenec – Dolní Branná“ mezi priority Ministerstva dopravy a souhlasila s použitím prostředků státu na realizaci tohoto projektu, a to do výše 75 % celkových investičních nákladů. Na území Libereckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu zahrnuty následující silnice:

Silnice II/293 v délce 4,86 km v části od křižovatky se silnicí I/16 po křižovatku se silnicí II/295 a silnice II/295 v části od křižovatky s II/293 až po hranici krajů. Celková délka řešených úseků na území Libereckého kraje je 7,88 km.

„Již v září roku 2013 byla zahájena realizace prvního úseku silnice II/293 v části Horka u Staré Paky – Studenec - kostel, který byl zcela dokončen v loňském roce. Rekonstrukce zbylého úseku silnice II/293 ke křižovatce se silnicí II/295 ve Studenci a oprava celého úseku silnice II/295 na území Libereckého kraje začala vloni na podzim. Stavbaři se sem opět vrátí zhruba v polovině března, začátek prací bude samozřejmě záviset na ukončení zimního počasí,“ informuje krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že kompletní rekonstrukce silnic by měla být dokončena letos nad podzim.

Součástí stavby na silnici II/295 je kromě rekonstrukce povrchu a nového odvodnění komunikace v celé délce i vybudování nového stoupacího pruhu pro pomalá vozidla včetně meteostanice. Ta umožní lepší zajištění zimní údržby silnice a v nehodovém místě přinese řidičům přesnější informace o stavu vozovky.

„Stavební práce stejně jako v loňském roce zkomplikují dopravu. Řidiče proto žádáme o shovívavost a pochopení s potřebným dopravním omezením,“ doplňuje radní Mastník.

Přehled předpokládaných termínů pro uzavírky a vedení objízdných tras:

- Silnice II/293 v úseku od křižovatky se silnicí III/2933 u místní pošty po křižovatku se silnicí II/295 na Špici bude úplně uzavřena pro veškerou dopravu od 16. 3. 2015 do 28. 5. 2015. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede obcí Studenec po silnici III/2933 a III/2934.

- Silnice II/295 bude uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od Studence do Dolní Branné, a to v termínu od 16. 3. 2015 do 30. 10. 2015. Objízdná trasa pro místní osobní dopravu bude vedena po silnici III/2951 ze Zálesní Lhoty na Martinice v Krkonoších. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude během stavby vedena ze Studence směrem na Jilemnici, Hrabačov, Vrchlabí a dál bude pokračovat na Kunčice nad Labem, Hostinné, Dolní Kalnou až na Horku u Staré Paky. 

Celkové náklady na rekonstrukci uvedených úseků silnic na území Libereckého kraje činí přibližně 105.500.000 Kč s DPH, z toho podíl Libereckého kraje je 26.500.000 Kč s DPH. 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624