Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Síť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací

02. 05. 2015

Síť mateřských center iniciovala ve středu 29. dubna 2015 setkání mateřských center v Libereckém kraji s představiteli kraje. Beseda se konala v rámci celorepublikové kampaně Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor.

Diskuze byla zaměřena na téma ztrátu prestiže rodiny ve společnosti. V souvislosti s tím v debatě zaznělo i představení širokého spektra činností mateřských center a jejich přínos rodinám a celé společnosti, tedy i v kontextu krajském. V rámci programu byl rovněž představen nový nástroj transparentnosti, a sice metoda Social Reporting Standard, kterou Síť mateřských center zavádí do českého prostředí.

„Jsme rádi, že se podařilo nastínit přínos činnosti center v otázkách prevence sociální izolace rodin, ale i posílení hodnot rodiny jako takových, a že jsme vnímáni jako rovnocenní partneři v oblasti rodinné politiky kraje. Jeden z podnětů vzájemné spolupráce směroval k možnostem vzniku krajské rodinné koncepce a udržení dotačního programu pro organizace pracující s rodinou,“ upřesňuje jeden z výstupů Lenka Ackermannová, krajská koordinátorka Sítě MC v Libereckém kraji.

„Potěšilo mne, že se do neziskového sektoru dostává objektivní metoda, kterou lze měřit transparentnost fungování těchto subjektů. Liberecký kraj neziskové organizace podporuje, včetně mateřských center, zejména prostřednictvím dotačního fondu. Metodu SRS, která umožňuje čitelnost, vítáme,“ doplňuje Vít Příkaský, člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, který se kulatého stolu rovněž zúčastnil.

Na setkání u kulatého stolu v Liberci volně naváže připravovaná beseda v Semilech, která se uskuteční v první půli června 2015.

 

Kontakt: Lenka Ackermannová, krajská koordinátorka Libereckém kraji, lenka.ackermannova@materska-centra.cz, 733 508 417

 

TRUST - Transparent, Respected, sUstainable SocieTy - cílem projektu je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost bude posílena prostřednictvím metodiky „Social Reporting Standard“ (SRS), která bude přenesena do českého prostředí, zde pilotně ověřena a dále rozšiřována. Jedná se o model prezentace činnosti v souvislostech řetězce vstup-výkon-výsledek-přínos, a to pomocí jasných a konkrétních dat.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce