Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Apokalypsy, dramata a ďábelská zjevení. Oblastní galerie Liberec představí díla malíře Maxe Kaminského

12. 05. 2022

V Oblastní galerii Liberec se veřejnosti otevírá nová výstava nazvaná Malíř Max Kaminski. Reprezentativní soubor maleb, kreseb a grafik představuje české veřejnosti jednoho z nejvlivnějších německých malířů 20. století. Děje se tak v rámci kulturních dnů DIALOG 2022 partnerských měst Liberce a Augsburgu.

Partnerství a dialog jsou důležitou součástí rozvoje kulturních institucí jak v odborné, tak vědecké oblasti. Jsou nezbytné na místní úrovni a zásadní na úrovni mezinárodní. Liberec má, díky své poloze, přirozené přeshraniční hospodářské a kulturně historické vazby. Právě s ohledem na ně jsou tato partnerství mimořádně důležitá, a to zejména v dnešním neklidném světě. Je pro nás velkou poctou, že díky vynikající a dlouhodobé spolupráci měst Liberec a Augsburg v nejrůznějších oblastech, včetně té kulturní, může být dílo Maxe Kaminského vůbec poprvé v České republice vystavováno právě v Oblastní galerii Liberec,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Český Liberec a bavorský Augsburg spojuje partnerství již dvacet let. Vzájemnou spolupráci obou měst prohlubují řadu let také kulturní dny DIALOG, které po pandemické přestávce roku 2021 připadají právě na dny 13. a 14. května 2022. Jejich význam tkví zejména v rozvoji nových vztahů cestou vzájemného poznávání, kulturní výměny a dialogu občanů i politických reprezentací.

Výsledkem kulturní výměny muzeí výtvarného umění z obou měst je právě zahajovaná výstava Malíř Max Kaminski. „Ani po více než třiceti letech od návratu České republiky mezi svobodné evropské země jsme ještě úplně nesplatili dluh vůči českému kulturnímu publiku, jemuž předchozí režim upíral možnost seznámit se s aktuálním zahraničním uměním,“ říká ředitel Oblastní galerie Liberec Pavel Hlubuček. „Proto OGL systematicky a dlouhodobě přispívá k nápravě tohoto deficitu a k poznávání poválečné západoevropské umělecké produkce. Dílo Maxe Kaminského patří k tomu nejlepšímu, co lze vidět z německého umění posledních desetiletí. Je pro nás důvod k hrdosti, že čeští milovníci umění nyní mají možnost se s ním seznámit právě v Liberci.“

Evropské malířství druhé poloviny 20. století procházelo mnoha dramatickými proměnami: zažilo ústup geometrické abstrakce, nástup abstraktního expresionismu a návrat k figuraci, poučené předchozími experimenty. Expresivní figurální tvorba se od poloviny 60. let minulého století stala osudem také Maxi Kaminskému. Jeho rozsáhlé dílo se vyznačuje intenzivní barevností, hravostí i návazností na německý expresionismus počátku 20. století. Fragmentárně zachycené postavy a objekty, stejně jako nezaměnitelný vizuální styl, umožňují na první pohled identifikovat jeho dílo v jakémkoliv kontextu.

Max Kaminski se narodil roku 1938 v někdejším Královci (Königsberg) a v sedmi letech se s proudem uprchlíků z Východního Pruska dostal na území dnešního Německa. Vystudoval na berlínské Universität der Künste, dva roky cestoval po Střední a Jižní Americe se svým neméně slavným přítelem Gerdem van Dülmenem. Od roku 1977 je trvale uznávaným tvůrcem, a to díky své účasti na legendární výstavě Documenta 6 v Kasselu.

Kaminski působil od roku 1979 jako profesor na Akademii v Karlsruhe. Avšak v Německu nezůstal. Přestěhoval se do Štrasburku a později si otevřel ateliér v Marseille, ve městě, kde žil a pracoval s přestávkami 20 let. Zároveň v roce 1997 přestěhoval své sídlo do Mnichova a v roce 2003 do Augsburgu.

Jeho dílo, které uzavřela malířova smrt v lednu 2019, nyní prezentuje Oblastní galerie Liberec v uceleném výběru, navazujícím na malířovu retrospektivu, která se konala v Kunstsammlungen und Museen Augsburg v roce 2018. Vystavený soubor zahrnuje vedle obrazů také velký konvolut Kaminského kreseb, kvašů a leptů.

Výstava díla Maxe Kaminského v libereckých Lázních potrvá do 4. září 2022.

Kontakt pro média:

Mgr. Dagmar Fialová | E: dagmar.fialova@ogl.cz | M: +420 724 412 271

Presskit s fotografiemi v tiskové kvalitě naleznete na https://www.ogl.cz/aktuality

Malíř Max Kaminski

13. května – 4. září 2022

Oblastní galerie Liberec, Podbazénová hala

Výstavu uspořádala Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s Kunstsammlungen Museen Augsburg při příležitosti kulturních dnů DIALOG 2022 pořádaných partnerskými městy Liberec a Augsburg.

Max Kaminski je jednou z určujících malířských osobností druhé poloviny 20. století v Německu. Narodil se v roce 1938 ve východopruském Königsbergu a jeho dětství bylo poznamenáno útěkem a vyhnanstvím spojeným s koncem druhé světové války. Studoval malířství na berlínské Univerzitě umění. S dvouletou přestávkou cestoval po Střední a Jižní Americe se svým neméně slavným přítelem Gerdem van Dülmenem. Cesta, která se na Kaminského tvorbě podepsala, stejně jako válka.

Max Kaminski působil od roku 1979 jako profesor na Akademii v Karlsruhe. Avšak v Německu nezůstal. Přestěhoval se do Štrasburku a později si otevřel ateliér v Marseille, ve městě, kde žil a pracoval s přestávkami 20 let. Zároveň v roce 1997 přestěhoval své hlavní sídlo do Mnichova a v roce 2003 do Augsburgu. Tam v roce 2019 umírá.

Získal významná stipendia a významné umělecké ceny, například cenu Villa Romana ve Florencii a jeho díla byla přítomna na četných významných výstavách po celém světě.

TZ: Oblastní galerie Liberec

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419