Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Audit prověřil zakázky v Krajské správě silnic Libereckého kraje

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

 • 20. 03. 2024 11:24
 • Doprava
 • Sociální

Sdílet článek

Celkem 2.418 veřejných zakázek předložila Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK) k posouzení auditní společnosti INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. za roky 2020 až 2023. Ta postupně vybrala 74 zakázek, ze kterých důkladně prověřila 13 z nich jako reprezentativní vzorek a zjistila jedno závažné až kritické pochybení u zakázky na inženýrské a konzultační činnosti. V dalších zakázkách nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a v závěrečném shrnutí auditní společnost konstatovala, že administrace veřejných zakázek je KSS LK prováděna s potřebnou péčí a profesionalitou.

Jednalo se o zakázku z roku 2021 na inženýrské a konzultační činnosti (dodavatel Inženýrská akademie České republiky, z.s.) se smluvní cenou zakázky 1,9 milionu korun bez DPH. K tomuto postupu bylo přikročeno z důvodu připomínek uchazečů o veřejné zakázky ke zvolenému projektovému řešení oprav mostů a opěrných zdí. Jednalo se o maximální limit za poskytnuté služby, cena za posudky jednotlivých projektů se pohybovala v rozmezí 14.700 korun až 119.000 korun bez DPH za posudek akce v předpokládané hodnotě 230 milionů korun. Celkem bylo z limitu vyčerpáno 475.167 korun za posouzení devíti projektů.

„Audit nám dal dobrou zpětnou vazbu o zadávání veřejných zakázkách v organizaci KSS LK. Díky tomu může její vedení přijmout nápravná opatření tak, aby do budoucna průběh výběrových řízení splňoval veškeré administrativní náležitosti a byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy. „Je potřeba zdůraznit, že administraci veřejných zakázek obecně provádí vedoucí pracovníci společnosti s potřebnou péčí i profesionalitou, mají dlouhodobě příslušné dokumenty zveřejněné na profilu zadavatele, management KSS LK se dostatečně zabývá zjišťováním a stanovováním předpokládaných hodnot veřejných zakázek a této problematice věnuje dostatečně potřebnou pozornost se zlepšující se tendencí. Dílčí a ojedinělá pochybení jsme s panem ředitelem Janem Růžičkou probrali, a ten přijal na základě zjištění auditu nápravná opatření.“

Konkrétní přehled projektů, u kterých bylo provedeno expertní posouzení v rámci zakázky na inženýrské a konzultační činnosti:

 • Most ev.  č. 27915-3 přes Jizeru – Přepeře
 • Most ev. č. 26834-6 Brniště
 • Most ev. č. 28621-1 Víchová nad Jizerou
 • Most ev. č. 289-002 přes řeku Jizeru v Semilech
 • Most ev. č. 268-024 Zákupy
 • Most ev. č. 262-013 Horní Police
 • II/292 Benešov u Semil (úsek 2 a 3.1), rekonstrukce silnice
 • PD III/28624 Mrklov, rekonstrukce silnice
 • svijanské mosty

„U těchto projektů expertní posouzení neodhalilo žádné závažné nedostatky zpracované projektové dokumentace. Naopak, u rekonstrukce silnice II/292 Benešov u Semil jsme dosáhli významné úspory zhruba 20 milionů korun na základě optimalizace technologie zakládání zdí, Na základě dohody v radě kraje chceme podobnou rámcovou smlouvu využívat i v příštích letech,“ dodal hejtman Martin Půta.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky