Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Blíží se 7. ročník podještědského festivalu Pouť mezi dvěma Jány

12. 06. 2019

Živá hudba, podještědský folklor, přednášky odborníků, autentické božítělové procesí, ale třeba i jarmark a čepování místního piva — to vše nabízí VIII. ročník Pouti mezi dvěma Jány, která se koná 21.—22. června v Letařovicích u Českého Dubu.

Celá akce začne pátečním večerem. V 19h uvítá návštěvníky v kostele sv. Jakuba předseda spolku Dubáci Jan Havelka s přednáškou o záchraně památných míst v podještědské krajině. Představeny budou projekty obnovených božích muk v katastru obce Bílá, realizovaných s podporou Libereckého kraje a poté vystoupí v jedinečné atmosféře při svíčkách hudební Duo Jitky Šuranské, zabývající se moderní interpretací lidových písní.

Sobota se ponese tradičně v duchu baroka a lidových tradic. Dopoledne začne v letařovickém kostele mše svatá za doprovodu barokní hudby Ritornello. Po mši svaté již popáté zrekonstruujeme za doprovodu Ritornella, folklorního souboru Horačky tradiční božítělové procesí, které jsme díky vzpomínkám pamětníků do Letařovic navrátili po desítkách let. Společně projdeme význačné kulturní památky v okolí. V rámci procesí bude požehnána replika smírčího kříže u nedalekých Hradčan, osazená v závěru roku 2018.

Na návsi v Letařovicích již procesí bude čekat řemeslný jarmark (regionální a řemeslné produkty — keramika, medy, místní historické pohlednice, perníčky, sýry, sušeného maso a pivo z místního létajícího pivovaru) s občerstvením a tradičními aktivitami pro děti (střelba ku ptáku, svatojakubské ryby) či flašinetem.

V kostele proběhne přednáška Jana Royta, prorektora Univerzity Karlovy, na téma Sv. Jakub Větší Apoštol a jeho zobrazování. Miloš Sládek z KTF UK přednese téma Krajina a vnímání přírody v baroku. Miroslav Cogan z Muzea Českého ráje pohovoří o autorech božích muk. Následovat bude vystoupení podještědského folklorního souboru Horačky a soubor Ritornello na návsi zapěje kramářské písně. Na závěr zahraje pro děti divadlo Elf loutkovou pohádku: Vojta a strašidla.

Letos také představíme novinky v projektu na osazení repliky barokní sochy sv. Jakuba, na jejíž výroby jsme loni získaly prostředky formou sbírky. Během června proběhne restaurátorská domalba výklenku nad kostelním portálem a socha bude slavnostně osazena.

Spolek Dubáci pořádá i řadu dalších zajímavých akcí. V červenci to budou v rámci krajských Dnů lidové architektury V. ročník Beranových hodů u rekonstruovaného rakousko-uherského hostince v Trávníčku. V srpnu VIII. Sobákovské slavnosti a na podzim tradiční koncerty při svíčkách.

Náplní činnosti našeho spolku je také péče o památky a kultivace krajiny. Snažíme se zpopularizovat dvě velká témata – záchranu roubenek ve vsi Trávníčku a obnovu jedinečného kostela v Letařovicích.

Více na webu www.dubaci.cz.

TZ: Spolek Dubáci

Jan Mikulička
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 777 366 889