Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Blíží se Dny čistého ovzduší v Libereckém kraji

02. 09. 2022

Jak správně topit? Jaká je kvalita ovzduší v regionu? Kdo sleduje dopady vytápění na životní prostředí? Na tyto a mnohé další otázky odpoví odborníci v rámci Dnů čistého ovzduší. Připravil je krajský odbor životního prostředí a zemědělství spolu s městskými úřady ve Frýdlantu, Semilech a Turnově.

„Účelem této akce je co nejlépe zprostředkovat veřejnosti informace o kvalitě ovzduší a naučit ji, jak správně používat domácí kotle, kamna a krby. Správným používáním topných médií se totiž významně eliminuje znečištění ovzduší. Efektivní topení je i ekonomicky výhodnější,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Dny čistého ovzduší se uskuteční vždy od 9 do 16 hodin ve třech městech Libereckého kraje, a to 20. září ve Frýdlantu v Čechách, o den později v Semilech a 22. září v Turnově.

Hlavní program zajistí edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE v podání Jiřího Horáka. Zájemci se interaktivním způsobem seznámí se zásadami správného topení v domácích topeništích (kotlích, kamnech či krbech). Show zahrne i praktické ukázky v pojízdné kotelně a lidé si mohou sami vyzkoušet různé pokusy, jako jsou znázornění inverze v akváriu či měření teploty pomocí termočlánku. Více se o této edukativní show mohou zájemci dozvědět na webových stránkách https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/.

Celý den je akce určena pro veřejnost. Od 9 do 11 hodin budou vyhrazena zejména pro žáky základních a středních škol. Od 14 do 16 hodin budou pracovníci výzkumného centra diskutovat s veřejností, představovat a informovat o možných řešeních týkajících se způsobů topení a jeho vlivu na nejbližší okolí a životní prostředí.

Program doplní v městě Turnov i svojí účastí zástupci společností Asekol a. s. a Elektrowin a. s., EKOKOM, a. s., které se zabývají sběrem elektrospotřebičů, podporou a vzděláváním veřejnosti o nutnosti třídění, recyklaci vysloužilého elektrozařízení a jeho cíleného umístění do nádob k tomu určených. Zároveň bude na náměstí v Turnově prezentován měřící vůz kvality ovzduší, do kterého mohou zájemci nahlédnout a seznámit se, jak funguje monitorování kvality ovzduší v České republice. Společnost EKOKOM, a. s. a společnost Elektrowin, a.s. budou mít svá zastoupení i ve Frýdlantu.

Tento projekt je podpořen grantem z Norských fondů.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419