Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Českolipské Juniorní centrum excelence pro kyberbezpečnost je inspirací pro další kraje

22. 02. 2023

Zástupci Libereckého kraje se setkali s delegací z Pardubického kraje a pedagogy ze Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové na Střední průmyslové škole v České Lípě. Kolegové ze sousedního kraje přijeli načerpat zkušenosti s rozjezdem projektu vzdělávacího centra zaměřeného na kyberbezpečnost.

Tématem jednání byly dosavadní zkušenosti Libereckého kraje s přípravou projektu Juniorního centra excelence kybernetické bezpečnosti na českolipské Střední průmyslové škole. Ta během dvou let postoupila kupředu. V letošním roce vnikne projektová dokumentace a kraj společně s Agenturou regionálního rozvoje hledá dotační příležitosti, které by bylo možné využít pro samotný vznik centra.

Kolegům předali zástupci kraje zkušenosti s rozjezdem projektu, ale i s jeho filosofií, s uvažovanou náplní vzdělávacích programů a se zaměřením nejen na studenty českolipské školy, ale i na další subjekty v regionu.

Co bylo oběma stranám jasné již na začátku jednání, byla motivace vedoucí ke vzniku takového centra. „Liberecký kraj se o vznik projektu zasadil v době covidu, kdy bylo téma kybernetické bezpečnosti velmi aktuální v souvislosti s útoky na česká zdravotnická zařízení. Po invazi na Ukrajinu o nutnosti investic do vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti snad již nikdo nepochybuje,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ve třetím největším městě Libereckého kraje proto vznikne projekt strategického významu.  „Vybudujeme zde centrum pro vzdělávání studentů a pedagogů, v dalších fázích zacílíme na firmy, instituce veřejného sektoru a na další zájemce o dané téma. Vznikne tu tolik potřebná infrastruktura pro výuku prevence a obrany před kybernetickými útoky,” dodal Jiří Ulvr.

 

smart akcelerátor arr

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324