Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Českolipské muzeum převzalo socialistický sídlištní kryt

18. 01. 2023

Podzemní nevyužívaný kryt na sídlišti Sever v České Lípě převzalo do své správy na počátku roku Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Kryt i nadále zůstává majetkem Libereckého kraje; muzeum je krajskou příspěvkovou organizací.

„Při prohlídce jsme zjistili, že prostor splňuje požadavky na uložení všech druhů předmětů včetně sbírkových. Vlhkost se zde pohybuje v rozmezí od 60 do 70 % a teplota je celoročně stabilní kolem 14 °C. Současný stav nevyžaduje nákladné stavební nebo technické úpravy ani úklidové zásahy pro naše využití. Zabezpečení odpovídá našim požadavkům a bude doplněno jen minimální investicí,“ informoval Zdeněk Vitáček, ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Kryt v hodnotě 770 tisíc korun byl vybudován v utajení pro případnou ochranu úzké skupiny vybraných představitelů vedení českolipského okresního národního výboru a nebyl určen pro civilní obyvatelstvo. Byl vyřazen z centrální evidence krytů, je morálně a především technicky zastaralý. Jeho uvažované přebudování na záložní pracoviště krajského krizového štábu se nakonec neuskutečnilo – není uvnitř dostatečně veliký a úpravy by stály moc peněz.

Českolipské muzeum společně se svým zřizovatelem, kterým je Liberecký kraj, připravuje rozsáhlou rekonstrukci tří svých objektů detašovaných pracovišť.  V Červeném domě, původně renesančním loveckém letohrádku, vznikne stálá expozice lovu, palných a sečných zbraní ze sbírky muzea. V dalších budovách se plánují nová odborná pracoviště, specializované dílny a depozitáře. A právě kvůli dočasnému vystěhování a vyklizení těchto objektů bylo nutné najít v České Lípě vhodný prostor, kam s vybavením budov. Tím je právě kryt.

„Po dokončení rekonstrukce všech objektů a vybudování centrálního depozitáře v Českém Dubu, se sbírkové předměty přestěhují, a kryt se uvolní. Nabízejí se dvě možnosti jeho využití. Buď předání městu, anebo vybudování nové muzejní expozice, která návštěvníky seznámí s obdobím od roku 1945 do roku 1990 s důrazem na téma studené války na Českolipsku. To je však horizont minimálně 5 let, takže máme na rozhodnutí dost času,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

 

Fotografie: Českolipský Deník /Petra Hámová

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324