Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Další krajské silnice září novotou

24. 11. 2015

Liberecký kraj dokončil další stavby financované z ROP Severovýchod. Oficiálního otevření se ve čtvrtek 26. listopadu dočkají rekonstruované silnice III/27243 ve Zdislavě a III/27017 v Jablonném v Podještědí.

Práce ve Zdislavě v úseku dlouhém 500 metrů zahrnovaly především rekonstrukci opěrné zdi, která byla v havarijním stavu a za hranicí životnosti. Vybudovalo se také nové opevnění v korytě vodního toku a po celé zdi bylo osazeno svodidlo. Náklady činily 29,7 mil. Kč včetně DPH.

Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu od 9:00 hodin.

Modernizací také prošla komunikace III/27015 v Jablonném v Podještědí, kde se pracovalo v úseku dlouhém 750 metrů, od křižovatky se silnicí III/27014 do Jablonného na křižovatku s místní ul. Švermova u vlakového nádraží. Kromě rekonstrukce silnice byl vybourán původní a následně postaven nový most, dále došlo k částečnému rozšíření vozovky, úpravě sjezdů a rekonstrukci odvodnění a krajnic. Stavba stála 14,6 mil Kč včetně DPH.

Slavnostní ukončení se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu v 11.00 hodin.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624