Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Den dětí se zdravotním postižením v Doksech oslavil jubileum

12. 06. 2019

Jubilejní 15. ročník Dne dětí se zdravotním postižením uvítal v pátek 31. května v Doksech na 150 účastníků. Akce se konala pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Jitky Volfové a náměstka hejtmana Petra Tulpy.

Tradiční akce proběhla v prostorách TJ Termit v Doksech. Pro 148 soutěžících byly připraveny různé disciplíny. Dne dětí se zúčastnili žáci Speciální školy Jižní ul. Česká Líp, klienti Denního stacionáře Hradecká ul. Česká Lípa či žáci ZŠ K. H. Máchy Doksy.

„Velmi mne těší, že funkce rozhodčích se již tradičně ujali studenti Obchodní akademie Česká Lípa. Pomocnou ruku poskytly, letos počtvrté, i studentky Střední zdravotní školy z Ústí nad Labem, členové Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa a další dobrovolníci. Jejich nezištné práce si vážím,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a dodal: „Akci každoročně organizují zaměstnanci Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s., kterým patří velký dík.“

Kromě soutěžních disciplín nabízel program prohlídku vybavení městské policie, malování na obličej či představení canisterapie. Příjemné prostředí připravil všem kolektiv rekreačního střediska TJ Termit,

Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií zvlášť dívky a chlapci. Za první až třetí místo v každé kategorii obdrželi soutěžící věcné ceny a medaile. Ostatní obdrželi účastnický list i medaili a mohli si vybírat z volně vystavených cen. Vyhrál tak každý,“ uvedla ředitelka pořádající organizace Jana Vápeníková.

Poděkování patří organizátorům i sponzorům (Liberecký kraj, město Doksy, město Česká Lípa, Jizerské pekárny-pekárna Lípa s.r.o., OV KSČM Č. Lípa, Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., RS Termit, ing. J. Kohlíček CSc., ing. K. Kapoun, Květinářství Marcela Doksy, J. Bínová a pacienti Diganostiky s.r.o Česká Lípa, F. Novák, B. Bezděková Č. Lípa).

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307