Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Den otevřených dveří jablonecké nemocnice si nenechal ujít ani hejtman Libereckého kraje

Šírová Květa

  • 13. 09. 2012 18:48

Sdílet článek

Hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler společně s krajským radním pro zdravotnictví MUDr. Pavlem Novákem (oba ČSSD) se dnes účastnili 4. Dne otevřených dveří jablonecké nemocnice. V doprovodu ředitele nemocnice MUDr. Víta Němečka si prohlédli společně s primátorem Jablonce nad Nisou Ing. Petrem Beitlem (ODS) a jeho náměstky prostory operačních sálů. Součástí prohlídky byly také exkurse do nitra lidského těla pod vedením zkušených operatérů. Prezentace laparoskopických operací připravili primář jablonecké chirurgie MUDr. Michael Vraný a vedoucí chirurg MUDr. František Zasche.

 

„Dny otevřených dveří jsou vhodnou příležitostí, jak návštěvníkům představit prostory a dovednosti nemocnice tak, aby v případě nutnosti vyhledání zdravotního ošetření věděli, kam a za kým přijít. Smyslem každé nemocnice by mělo být poskytování zdravotnické péče v odpovídající kvalitě, ale i objemu. Po zrušení lůžkové části chirurgie Nemocnice v Tanvaldu se spádová oblast pro jabloneckou nemocnici zvětšila, ale jsem přesvědčen, že vedení i personál nemocnice si s tímto nelehkým úkolem poradili, aniž by to pacienti jakkoli pocítili. Za to jim všem děkuji nejen jako občan Libereckého kraje, ale také jako jeho hejtman. Jsem také rád, že představitelé města Jablonec nad Nisou, které je zároveň zřizovatelem jablonecké nemocnice, dokáží najít ve svém rozpočtu finance i na rozvoj nemocnice,“ řekl hejtman.

 

Návštěvníci jablonecké nemocnice měli možnost během dnešního Dne otevřených dveří navštívit 13 zdravotnických a 3 zajímavá technická pracoviště. Na jednotlivých stanovištích se veřejnosti věnovali odborníci. Letos byla také zpřístupněna magnetická rezonance a jako novinka také pracoviště se spiroergometrií. Nechybělo ani oddělení patologie a gastroenterologie pracoviště s technickým zázemím nemocnice (např. technologie pro výrobu elektřiny a tepla), kdy mohli návštěvníci v plném chodu vidět prádelnu nebo centrální sterilizaci.

 

Den otevřených dveří jablonecké nemocnice otevřela tisková konference, kde ředitel nemocnice Vít Němeček informoval o stavu nemocnice a o událostech, které nemocnici v nejbližší době čekají:

 

Stavba onkologické ambulance zahájena

Začátkem září 2012 byla v areálu nemocnice zahájena stavba pavilonu pro onkologickou ambulanci. Nové prostory nahradí stávající nevyhovující v pronajatých prostorách v Liberecké ulici. Výstavbu onkologické ambulance včetně stacionáře s podáváním cytostatik a aplikací lymfodrenáží, kterou zajišťuje firma Euromont Group a. s., plánujeme dokončit v srpnu příštího roku. Nezbytnou součástí ambulance je také ředírna cytostatik, kterou jsme vybudovali během letošního léta. Nachází se v prostorách nemocniční neveřejné lékárny.

„Město Jablonec formou investiční dotace pokryje náklady spojené se stavbou onkologické ambulance i úpravami stávajících prostor pro potřeby odborného pracoviště ředění cytostatik,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. „V první fázi v roce 2012 zaplatíme cca 8,5 milionu korun, celkové náklady na vybudování nové onkologie jsou vyčísleny na 26,3 milionu,“ dodává Vele.

„Jednopodlažní budovu s onkologickou ambulancí vybudujeme v prostorách vedle pavilonu s odděleními ORL a ortopedie. V první etapě zbouráme starou spojovací chodbu, která je již v havarijním stavu,“ informoval ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Ročně je v onkologické ambulanci provedeno přes 8 000 vyšetření, podáno 800 infuzních chemoterapií a dále naordinováno přes 4 000 jiných typů léčby onkologického onemocnění. V roce 2011 bylo k léčbě do ambulance nově přijato 194 pacientů s nádorovým onemocněním. „V nových prostorách bude možné obsloužit až sedm pacientů najednou, ve stávajících prostorách v Liberecké ulici je kapacita menší,“ vysvětlila jednu z výhod tisková mluvčí Petra Hybnerová. Vybudováním onkologické ambulance bude završeno sestěhování všech oddělení pod jednu střechu.

 

Město a nemocnice i letos investují do techniky

Modernizace zdravotnické a další techniky je nedílnou součástí neustálého vylepšování péče o pacienty. Každoročně nemocnice investuje miliónové částky jak z vlastních zdrojů, tak i od sponzorů, z dotačních titulů a od svého zřizovatele – statutárního města Jablonec nad Nisou. V letošním roce přispěl zřizovatel na obnovu zdravotnické techniky 6 200 tis. Kč.

Z prostředků města byl již zakoupen např. plicní ventilátor na oddělení ARO v hodnotě 500 tis. Kč, dvě endoskopické věže pro gastroenterologické pracoviště za 1 200 tis. Kč. Na JIP chirurgického oddělení pořídila nemocnice 8 speciálních lůžek za 1 400 tis. Kč, sanitní vozový park jsme rozšířili o novou sanitku v hodnotě 1 100 tis. Kč. Z dalších zdrojů zakoupila nemocnice např. za 500 tis. Kč pojízdný rentgenový přístroj, pro urologii cystoskop, přístrojové vybavení pro spánkovou laboratoř, která funguje v rámci ORL oddělení. V technickém zázemí bylo nutné investovat do postupné obnovy praček v nemocniční prádelně, investice si zatím vyžádala 700 tis. Kč.

Každoročně přispívá na obnovu zdravotnické techniky a vybavení nemocnice také Nadace Preciosa. Jen v letech 2010 a 2011 se jednalo o částku přes 7 mil. Kč. V letošním roce Nadace Preciosa zakoupila noční stolky na oddělení ortopedie v hodnotě 100 tis. Kč.

 

 

Nemocnice plánuje zakoupit nový mamograf

Největší investicí do přístrojové techniky v letošním roce bude nákup digitálního mamografu. Prostřednictvím zřizovatele nemocnice je zažádáno o dotaci z EU. V případě, že se dotaci nepodaří získat, je vedení města připraveno pokrýt modernizaci mamografického pracoviště z rozpočtu města. V současné době probíhá výběrové řízení na nákup přístroje, jehož cena je včetně datového úložiště přes 6 mil. Kč.

Digitalizace mamografu naváže na loňskou osmimiliónovou digitalizaci rentgenu. Digitální přístroje jsou rychlejší. „Tato technologie zlepšuje kvality obrazu a umožňuje lepší zobrazení prsů, zkracuje vyšetřovací čas, snižuje radiační zátěž. V neposlední řadě chrání životní prostředí tím, že není nutné vyvolávat klasické snímky,“ vysvětlil výhody primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Jaromír Frydrych. Také archivace digitálních snímků je mnohem efektivnější, elektronicky lze zaslat snímek na jiné pracoviště či ke konzultaci s druhým lékařem. Samotný průběh vyšetření se pro pacientku příliš nezmění, avšak zpracování asistenty a vyhodnocení lékařem se výrazně zrychlí, a tedy čas strávený na oddělení se zkrátí. Spolu s instalací nového přístroje dojde i k modernizaci snímkovny a vybavení klimatizací, což opět zvýší komfort našich pacientek.

Na radiodiagnostickém oddělení jablonecké nemocnice provádíme od roku 2003 mamografický screening. „Jedná se o preventivní vyšetření prsů, zaměřené na včasné odhalení případného nádorového onemocnění. Screening je prováděn v intervalech 2 let a je plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Týká se žen od 45. roku nebo při podezření na chorobný stav. Před 45. rokem je možné provést preventivní vyšetření prsů ultrazvukem,“ vysvětlil vedoucí radiologický asistent Filip Rasocha. Oddělení je zapojeno v rámci prevence rakoviny prsu do projektu „Ženy ženám“.

„V roce 2011 bylo na radiodiagnostickém oddělení provedeno 5 248 screeningových vyšetření, z toho 44 nálezů bylo pozitivních. Z níže uvedeného grafu vyplývá, jak stoupá ze strany žen zájem o preventivní vyšetření a jaká je jeho záchytnost,“ doplnila informace tisková mluvčí Petra Hybnerová. Záleží na každé ženě, jak se k prevenci postaví a zda chvilku ze svého času bude vyšetření a svému zdraví věnovat.

Pacientky s doporučením se mohou objednávat telefonicky (oddělení RTG tel.: 483 345 854). Objednací doba je v současnosti nejdéle tři týdny. Akutní vyšetření jsou řešena neprodleně.

 

Nemocnice modernizuje další prostory, rekonstrukce chirurgické ambulance

Vedle investic do přístrojové a další techniky zajišťuje nemocnice pravidelně modernizaci stávajících prostor, které směřují nejen k udržení stávající úrovně, ale také k vylepšení komfortu pro pacienty.

Přes letošní léto jsme zrekonstruovali jednu část chirurgického lůžkového oddělení, vymalovány jsou všechny pokoje, položeno nové linoleum. Podobnou rekonstrukci prostor jsme v průběhu léta udělali také na oddělení Centra doléčování a rehabilitace v 5. patře jablonecké nemocnice. Na několik dnů bylo z důvodu stavebních prací uzavřeno i oddělení ARO. Provedena zde byla výměna rozvodů medicinálních plynů a stávající prostory pro izolaci jednoho pacienta přebudovány na 2 izolační pokoje. Oddělení ARO tak získalo jedno lůžko (v současné době 6 lůžek).

„Větší stavební úpravy plánujeme v letošním roce provést v prostorách chirurgické ambulance. Počítáme vedle výměny podlahových krytin a osvětlení s rozšířením stávajících prostor, úpravami převlékacích kabinek pro pacienty a celkovou modernizací vybavení,“ informoval vedoucí provozního odboru Bc. Daniel Maděra. Tyto práce budou probíhat za provozu, o organizačních opatřeních budeme veřejnost informovat.

Letošní porodnost a akce Těšíme se na miminko

Tradiční akce pro budoucí rodiče, kterou pořádá oddělení pediatrie a gynekologie jablonecké nemocnice za spolupráce s Českou asociací sester, se koná v úterý 23. 10. 2012 od 15 hodin v kapli jablonecké nemocnice.

Dozvíte se vše o kojení a celkové péči o dítě, o správném tělesném vývoji a jeho dalším rozvíjení. S výrobky, které vám v péči o vaše miminko pomohou, vás seznámí a drobné dárky předají zástupci firem. Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.nemjbc.cz.

Porodnost v naší nemocnici je stále vysoká. Počet zvyšují maminky z jiných okresů, které mají o jabloneckou porodnici zájem, je jich zhruba 40 %. Za období leden – srpen 2012 se narodilo 952 dětí (za stejné období v roce 2011 jich bylo 890). Převahu v letošním roce mají zatím kluci, těch se narodilo 508, holčiček 444. Dvojčat přišlo na svět šest.

 

Cesty ke zdraví

Akce, kterou pořádá oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny nemocnice v Jablonci nad Nisou, se koná v termínu 20. 9. – 23. 9. 2012. Jedná se o pravidelnou akci pro veřejnost se snahou seznámit ji s možnostmi aktivního přístupu ke svým zdravotním potížím, především v oblasti pohybového aparátu, a to jak z hlediska klasické západní medicíny, tak z hlediska tzv. alternativní medicíny.

Účastníci akce se dozví mnoho užitečných informací o svém těle a odpočinou si v nádherném místě Krkonoš. Lektory jsou primářka jablonecké rehabilitace MUDr. Alena Svárovská, MUDr. Jana Havelková a léčitelka Zdenka Štroblová. Pohybové aktivity zajišťuje fyzioterapeutka Mgr. Zuzka Koutová. Na akci je třeba se předem přihlásit na tel.: 483 345 811. Bližší informace včetně programu naleznete na www.nemjbc.cz.

 

Výtěžek z jabloneckého Dýňobraní pro pediatrii

Ve dnech 21. – 22. září 2012 proběhne v Domě vína v Jablonci nad Nisou akce s názvem „Dýňobraní.“ Výtěžek z této akce bude věnován již tradičně dětskému oddělení naší nemocnice. Peníze budou využity pro zakoupení pulsního oxymetru, jehož celková cena činí 67 000,- Kč. Přístroj sleduje puls, dech a okysličení organismu a dá se použít pro kojence i starší děti. Vybraný typ oxymetru je přenosný, tudíž ho lze použít např. i při převozu pacienta z operačního sálu.

 

 

Nemocnice uvítá nové dobrovolníky

V mnoha zemích je běžné, že se lidé aktivně zapojují do řešení problémů a potřeb své obce nebo města. Poskytování dobrovolnické pomoci a přítomnost dobrovolníků v nemocnicích nebo sociálních zařízeních tam nikoho nepřivádí v údiv a bývá otázkou společenské prestiže. U nás je stále ještě nová myšlenka vnést do nemocnic více lidského kontaktu a zájmu vyplnit volný čas pacientů. Dobrovolníci mohou v nemocnici vykonávat rozmanité činnosti a přinést konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje. Na oplátku poskytuje dobrovolníkovi tato činnost pocit smysluplnosti.

V jablonecké nemocnici dobrovolníci pomáhají již od roku 2003. Od té doby prošlo nemocnicí více než 30 dobrovolníků. Někteří z nich pomáhali pacientům i několik let, jedna z nich, paní Holubová, vykonává dobrovolnickou činnost od samého počátku až dodnes. „V současné době do nemocnice za pacienty dochází pět dobrovolníků. Potkat se s nimi můžete na oddělení interny, centru doléčování a rehabilitace, chirurgii a dětském oddělení,“ vysvětlila koordinátorka dobrovolníků jablonecké nemocnice Jaroslava Novotná. Tito lidé přicházejí do nemocnice ve svém volném čase a bez nároku na jakékoli finanční ohodnocení se věnují pacientům, zejména dlouhodobě nemocným. Snaží se vyplnit jejich volný čas, zpříjemnit jim dlouhou dobu pobytu na lůžku či pomoci při některých činnostech. V nemocnici je dostatek prostoru pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Mnozí zájemci však pracovat vůbec nezačnou.

Budoucí dobrovolník si totiž musí předem položit několik otázek, které mu usnadní rozhodnutí, kde a komu chce pomáhat:

Proč chci pracovat jako dobrovolník a co od této činnosti očekávám?

Kolik času ze svého volna budu moci věnovat dobrovolné pomoci? Bude se jednat o pravidelnou činnost, či jednorázovou výpomoc? Nezáleží na počtu hodin, ale na tom, jak ten čas strávíme.

Jaké dovednosti a zkušenosti mám a které mohu při této práci využít? Není potřeba, aby dobrovolník vynikal v nějaké činnosti, ale aby měl zájem, o který se chce podělit a který mu přináší radost.

V jaké oblasti či konkrétní činnosti bych chtěl pomoci? Každý, kdo se bude chtít dobrovolnictví věnovat, bude mít jinou představu o své pomoci, o využití svého času a energie. Někdo bude chtít pracovat se skupinou, jiný s jednotlivcem. Někoho může lákat pomoc při vytváření volnočasových aktivit např. hrou nebo luštěním křížovek, jiného pomoc při manuální činnosti. Dobrovolník tráví s pacientem čas jako společník u lůžka, může pacienta doprovodit na vyšetření či do parku.

Dobrovolníkem se může stát člověk, který chce být užitečný, prospěšný a má chuť a možnosti pomáhat. Zájemci mohou kontaktovat koordinátorku dobrovolníků v jablonecké nemocnici Jaroslavu Novotnou, tel.: 605 173 481, 483 345 763, mail: dobrovolnik@nemjbc.cz

 

Premiéra dokumentu s Pavlou Tomicovou

V Den otevřených dveří měl také premiéru nový dokument o hospitalizaci pacienta a plánované operaci „Co vás čeká v nemocnici“, ve kterém si hlavní roli zahrála známá herečka Pavla Tomicová. „Chceme, aby dokument přiblížil pacientům, co je čeká v nemocnici, když jdou na plánovanou operaci, proč se jich zdravotníci na řadu věcí ptají, co je čeká po převezení na operační sál apod. Filmem bychom rádi dále podpořili možnost nebát se lékaře a dalšího personálu zeptat, když něčemu pacient nerozumí,“ vysvětlil záměr ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. „Dokument mohla veřejnost vidět dnes v kapli nemocnice, poté počítáme se zveřejněním na webových stránkách nemocnice,“ doplnila Hybnerová.

Nový Průvodce pacienta IV

U příležitosti Dne otevřených dveří vydáváme tištěnou aktualizovanou brožuru „Průvodce pacienta IV“. Veřejnost v ní najde informace o jednotlivých ambulancích všech oddělení nemocnice, kontakty, plánek nemocnice, nechybí povídání pro hospitalizované pacienty, o parkování a řada dalších praktických informací. Průvodce pacienta IV je k dispozici zdarma na informacích nemocnice a následně na všech odděleních nemocnice.

 

Nový rekord v resuscitaci

Součástí programu Dne otevřených dveří nemocnice byl také úspěšný pokus o vytvoření českého rekordu v počtu resuscitujících v jedné chvíli na jednom místě, které uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou.

 

„Akce vznikla jako myšlenka inspirovaná rekordem ČČK Ostrava (nejdelší resuscitace) a netušili jsme, že nakonec tato myšlenka ožije a probudí projekt s daleko větším rozsahem a dosahem, než jen 15 minut resuscitace na figuríně.“ řekla Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK, s tím, že na parkovišti nemocnice v jednu chvíli na jednom místě resuscitovalo 59 dvojic po dobu 15 minut.

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky