Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman blahopřál k Ceně kultury Karla IV. velvyslanci Rudolfu Jindrákovi

23. 07. 2012

 

Český velvyslanec v Berlíně Rudolf Jindrák přesvědčil porotu kulturního spolku Aachen-Prag, která udílí každý rok od roku 2010 Cenu kultury Karla IV, svým nasazením pro zintenzivnění německo-českých vztahů. Tím se stal třetím českým nositelem této kulturní ceny. Slavnostního předání ceny, které se o víkendu konalo v německém Aachenu, se zúčastnil také hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD).

 

„V loňském roce byl Rudolf Jindrák patronem udílení cen, kdy předával cenu kultury Karla IV. Michaele a Michaelu Wirtzovým a Zuzaně Růžičkové. Nyní patří gratulace jemu, protože tentokrát se stal nositelem této prestižní ceny on sám,“ poznamenal hejtman.

 

Podle mluvčího poroty Bernda Mathieu bylo i v letošním roce nominováno představenstvem spolku více návrhů možných nositelů ceny. Šestnáctičlenná porota se ale během intenzivních diskusí jednomyslně dohodla právě na českém velvyslanci Rudolfu Jindrákovi.

 
Cena kultury Karl IV. Kulturního spolku Aachen-Prag byla od roku 2010 udělena osobám, které se zasloužily zvláštním výkonem o porozumění mezi oběma městy, ale také mezi Českou republikou a Německem. V letošním roce se jako český člen poroty představil poprvé Dan Jiránek, starosta Kladna. Cena sestává z listiny a medaile, která zobrazuje portrét Karla IV.

 

Rudolf Jindrák se mnoho let angažuje v partnerských vztazích České republiky se sousedními zeměmi - v neposlední řadě s Německem. Mezi lety 1991 a 1997 byl nejprve konzul a později generální konzul České republiky v Mnichově. Během této doby podporoval vztahy a komunikaci mezi oběma zeměmi, které roku 1997 vedly k podpisu Německo-české dohody. V dokumentu se obě strany zavazují, že učiněné křivdy na obou zemích budou patřit minulosti a obě země budou udržovat dobré přátelské vztahy. Působil také jako český velvyslanec v Maďarsku (1998 do 2001) a v Rakousku (2004 do 2006). Od roku 2006 je českým velvyslancem v Berlíně.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588