Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman bude jednat s landrátem okresu Görlitz o vzájemné spolupráci

14. 05. 2009
[id:8048|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Na pozvání landráta landkreisu Görlitz (Svobodný stát Sasko) Bernda Langeho se uskuteční dne 19. května 2009 zahraniční pracovní cesta Stanislava Eichlera, hejtmana Libereckého kraje do obce Oderwitz. Landrát Bernd Lange je zároveň předsedou německé části Euroregionu Nisa a hejtman Stanislav Eichler místopředsedou české části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Vzhledem k těsnému sousedství obou samosprávných celků prodiskutují oba jejich představitelé řadu námětů ke spolupráci vyplývajících ze společných hranic. Půjde zejména o společné projekty v podpůrném programu Cíl 3, jako jsou například přeshraniční cyklostezky a Nová Hřebenovka, spolupráce v oblasti sportu, kdy se bude pořádat 1. euroregionální sportovní konference, a hodlá rovněž prohloubit kulturní spolupráci v rámci tzv. B. Transnaturale.

Spolupráce pokračuje těsněji po vstupu České republiky do Schengenského prostoru také v oblasti dopravy. V tomto smyslu Liberecký kraj usiluje o rekonstrukci všech původních propojení mezi oběma zeměmi, konkrétně se nyní jedná o zprovoznění bývalého přechodu Krompach – Jonsdorf. Společný projekt na úpravu silnic k hraničnímu přechodu Krompach – Jonsdorf  byl již podán, lead partnerem je Krajská správa silnic, příspěvková organizace našeho kraje,“ uvedl před návštěvou Stanislav Eichler.

Velmi dobře funguje podle něj spolupráce v oblasti veřejné dopravy, zejména s dopravním svazem ZVON. Je za námi společná veřejná zakázka na provozovatele železniční trati Liberec – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Scheifennersdorf, kterou vyhrála německá společnost Arriva. Kraj si slibuje od toho zkvalitnění služeb na železnici. Zároveň společně s německou stranou nabízí společně také přeshraniční jednodenní jízdenky EURO--NEISSE—Tickets.

Nevyužitý prostor je zatím v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Rada kraje však již schválila záměr projektu, v němž je  Landkreit Görlitz je lead partnerem a Liberecký kraj partnerem. Projekt má zvýšit kvalitu mladých řidičů v SRN a ČR: Je zaměřen na středoškoláky, kteří nově obdrželi oprávnění k řízení motorových vozidel. Letos by měla být žádost podána.

Probíhá také projekt „LUISA“ – studie proveditelnosti a udržitelnosti na železniční trať, ve kterém je lead partnerem projektu dopravní sdružení ZVON a partnerem Liberecký kraj. Tento projekt bude ukončen v roce 2009.

„Také pro zlepšení cyklodopravy zřídil Liberecký kraj nově pozici koordinátora cyklodopravy, který bude usilovat o spolupráci mezi oběma kraji v této oblasti,“ uzavřel hejtman.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302