Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman se zúčastnil Plenárního zasedání Výboru regionů EU v Bruselu

23. 07. 2012

 

Předseda české delegace při Výboru regionů EU a hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) se v minulém týdnu zúčastnil 96. plenárního zasedání Výboru regionů při EU v Bruselu.

Vedle volby předsedy, místopředsedů a předsednictva Výboru regionů vystoupila při zasedání celá řada významných řečníků včetně Andrease Mavroyannise, náměstka ministra pro evropské záležitosti, zastupujícího kyperské předsednictví v Radě EU, Cecilie Malmströmové, evropská komisařky pro vnitřní věci, a Wernera Hoyera, předsedy Evropské investiční banky.

„Úvodní část plenárního zasedání byla završena projevem nově zvoleného předsedy Výboru regionů EU Ramóna Luise Valcárcela Sisa a poté se schvalovala stanoviska Výboru regionů Evropské unie,“ řekl hejtman.

Stanoviska schvaloval výbor k tématům: globální přístup k migraci a mobilitě, posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu, finanční nástroje EU v oblasti vnitřních věcí, ekologicky a sociálně udržitelná města (na žádost dánského předsednictví Rady o vypracování stanoviska ze dne 4. ledna 2012), mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE), evropská územní spolupráce zpravodaje pana Petra Osvalda, zastupitele města Plzeň, nástroj pro propojení Evropy zpravodaje Ivana Žagara (starosta města Slovenska Bystrica, transevropská energetická infrastruktura, Horizont 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace) a mechanismus civilní ochrany Unie

Podle článku 55 jednacího řádu předložil generální tajemník plenárnímu shromáždění zprávu o dopadu stanovisek Výboru. Tato zpráva shrnuje dopady stanovisek Výboru v hlavních oblastech jeho politické činnosti. V průběhu roku 2011 bylo přijato celkem 62 stanovisek.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588