Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman zahájil veřejnou sbírku Krásné Kittelovsko

01. 05. 2012

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD) společně s jednatelem firmy Kitl s.r.o. Janem Vokurkou dnes zahájil veřejnou sbírku s názvem Krásné Kittelovsko. Slavnostní zahájení se konalo v rámci Kittelovy pouti Sv. Josefa v Kittelově muzeu na Krásné u Pěnčína. Veřejnou sbírku vyhlásila společnost Kitl s.r.o. na obnovu areálu Kittelovska. Slavnostní události se zúčastnila také starostka Pěnčína Vladimíra Paldusová a místostarosta Michal Bernat.

„Dnes byla na Krásné zahájena již druhá veřejná sbírka pod názvem „Krásné Kittelovsko“. Sbírka opět pomůže v obnově celého areálu Kittelovska, připomene lidem duchovní odkaz doktora Kittela, jeho kromobyčejné léčitelské schopnosti a legendy, které jej opřádají. První sbírka vynesla 63.025 Kč. Téměř pětina této částky byla použita na vybudování Naučné stezky Kittelovsko. Naučnou stezku tvoří 5 informačních cedulí umístěných v areálu Kittelovska, které informují návštěvníky o životě doktora Kittela, pověstech i památkách, které se na Kittelovsku nachází. Celkové náklady na vybudování činily více než 60.000,- Kč a z veřejné sbírky bylo profinancováno 12.520,- Kč. Zbylá část výtěžku byla využita na rekonstrukci sochy sv. Josefa odcizené z areálu Kittelovska. Věřím, že druhá veřejná sbírka bude ještě úspěšnější než ta první. Jsem přesvědčen, že se díky vybraným finančním prostředkům podaří ještě více přiblížit odkaz Doktora Kittela široké veřejnosti,“ řekl hejtman.

Po zahájení sbírky si hejtman v doprovodu starostky a místostarosty prohlédl Kittelovo muzeum a stavbu Kittelova domu. Interaktivní expozice muzea je zaměřena nejen na život a léčení pověstného doktora Kittela, ale i na historii Kittelovska, bohatství lidového léčitelství a sílu bylin. Mezi největší lákadla expozice patří bezesporu alchymistická Kittelova pracovna. Milovníci přírody si mohou prohlédnout zahrádku léčivých bylin nebo se dozvědět zajímavosti, jak se u nás na horách dříve léčilo. Výlet do Kittelova areálu lze spojit také s procházkou na Čertovy kameny, místo, kde se doktor Kittel údajně upsal ďáblu.

Kompletní informace o Kittelově areálu najdete na www.liberecky-kraj.cz

Kompletní informace o veřejné sbírce Krásné Kittelovsko najdete v příloze.

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624