Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně

Aktuality

Šancí pro Ralsko může být pastva divokých koní

08.03.2017  /  Na přírodní památce Meandry Ploučnice u Mimoně by se mohlo pást stádo divokých koní.  Liberecký kraj má od roku 2016 povinnost zajistit péči této přírodní památky a forma přirozené pastvy může být ideálním řešením. Myšlenku podporuje také spol...

Granty na ekologickou výchovu a zájmové kroužky

03.03.2017  /  Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce, projekty a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libe...

Krajské dotace podpoří vodohospodářskou infrastrukturu

03.03.2017  /  Program vodohospodářských akcí je zaměřen na obnovu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury a výstavbu nových vodních děl, zejména na čistírny odpadních vod, kanalizační a vodovodní řady a náhradní zdroje pitné vody. Z programu je možné p...