Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně

Aktuality

Kraj bude opravovat mosty na silnicích II. a III. třídy

06.05.2009  /  Mosty jsou nejohroženější částí silnic, jejich údržbě a opravě musí být věnována velká pozornost. V Libereckém kraji je celkem 664 mostních objektů na silnicích II. a III. třídy , o celkové délce přesahující 6 km . Stavební stav...

Záchranka LK vyhlásí svého záchranáře roku na Sychrově

06.05.2009  /  Letos se uskutečnil již druhý ročník slavnostního vyhlášení ankety Záchranář roku. Anketa je interního charakteru a organizuje ji Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Vyhlášení vítězů se koná na galavečeru 7. 5. 2009 v prostorách St...

Na kraji začne pracovat koordinátor cyklodopravy

06.05.2009  /  Na základě požadavku   Martina Seppa, náměstka hejtmana Libereckého kraje, pověřeného vedením resortu dopravy rada LK schválila   návrh zřízení jednoho pracovního místa na odboru dopravy – koordinátor cyklodopravy.  V...

Kittlovská pouť na Krásné byla krásná

06.05.2009  /  První májový den se uskutečnila tradiční Kittlovská pouť na Krásné u Jablonce nad Nisou. Slunečné počasí přilákalo kolem 5000 návštěvníků, kteří si mohli vychutnat celou řadu doprovodných akcí. Májovou pouť zahájila vernisáž prací žáků ZUŠ Železný B...

Na Popovu skálu se vystupovalo již popatnácté

05.05.2009  /  Hejtman LK Stanislav Eichler a další členové Rady LK Vít Příkaský a Martin Sepp se 1. května zúčastnili tradičního výstupu na Popovu skálu u Hrádku n. N., kterou pořádá MO ČSSD Hrádek nad Nisou a SPD Žitava. Setkání se zúčastnili mimo jiné o pos...

Radní se zajímal o život v chráněných v bytech

05.05.2009  /  Chráněné komunitní bydlení v Kryštofově Údolí, což je služba chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a je zatím v rámci Libereckého kraje jediná pro tuto skupinu zdravotně postižených, navštívil 30. dubna Pavel Petráček, člen ra...