Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kraj a výzkumné organizace podpoří v podnikatelském inkubátoru projekty začínajících firem

27. 11. 2017

Ještě výrazněji chce Liberecký kraj podporovat začínající firmy a start jejich podnikání. Přispět k tomu má podnikatelský inkubátor Lipo.ink. Klíčová je při tom spolupráce s výzkumnými organizacemi. Memorandum o spolupráci dnes podepsali hejtman Martin Půta s prof. Ing. Miroslavem Václavíkem, CSc., předsedou představenstva VÚTS, a.s. a s Ing. Jiřím Truhlářem, jednatelem společnosti MemBrain s.r.o. Významná regionální instituce Lipo.ink vznikne v jedné z hal bývalého Výzkumného ústavu textilních strojů, kde byla memoranda podepsána.

Uzavřením memorand navazují obě organizace na dlouhodobou spolupráci s krajem při vytváření podmínek pro výzkum, vývoj, inovace a přenos jejich výsledků do praxe. Smluvní strany se budou společně podílet na podpoře a realizaci inovačních projektů a myšlenek zejména v technických oborech s cílem trvalého zvyšování konkurenceschopnosti v Libereckém kraji.

„Vážím si spolupráce s oběma výzkumnými organizacemi. Společnosti VÚTS, a.s. a MemBrain s.r.o. mají řadu odborníků, kteří mohou začínajícím firmám v technických oborech předat mnoho zkušeností, a proto je partnerství v tomto směru důležité. Věřím, že díky společnému úsilí vzniknou v našem průmyslovém regionu nové inovační firmy a nové výrobky s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl při slavnostním podpisu memorand hejtman Martin Půta.

Podnikatelský inkubátor podporuje také řada významných firem a úspěšných podnikatelů, kteří projevili zájem podílet se na jeho aktivitách především svými zkušenostmi z praxe. „Jsem velice rád, že je záměr Lipo.ink podpořen i výzkumnými organizacemi z našeho regionu. Těším se na spolupráce a vzájemné obohacování se. Než inovační centrum vznikne, budeme pracovat na aktivitách, které podporují vznik start-up firem v tzv. virtuálním inkubátoru,“ říká Philipp Roden, ředitel Lipo.ink.

Téma zkvalitňování prostředí pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji je ohniskem našeho zájmu, a proto jsme se s Libereckým krajem dohodli na vzájemné spolupráci v rámci inovačního centra. Z naší strany se bude jednat především o poradenství technologickým firmám zaměřeným na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl,“ popisuje spolupráci na projektu profesor Miroslav Václavík, generální ředitel VÚTS, a.s.

Svoji činnost zaměřujeme především na výzkum a inovační aktivity v oblasti membránových procesů, zejména pak na přenos výsledků výzkumu do komerční praxe. Rádi tedy podpoříme rozvoj začínajících i etablovaných firem s inovačním potenciálem v technických i technologických oborech, přičemž můžeme umožnit klientům podnikatelského inkubátoru také přístup k technologickému a přístrojovému vybavení,“ říká ke spolupráci jednatel společnosti MemBrain s.r.o. Jiří Truhlář.

V současné chvíli se projekt nachází ve fázi přípravy projektové žádosti do příslušné výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V případě, že s žádostí
o dotaci uspějeme, vznikne inovační centrum v prostorách bývalých dílen Výzkumného ústavu textilních strojů, které bezprostředně navazují na sídlo kraje. Nyní vytváříme síť subjektů a jednotlivých odborníků, kteří se budou na programech pro začínající i již zavedené firmy podílet
,“ uzavírá radní Radka Loučková Kotasová.

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

 

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549

Další zprávy

Aktuálně z Facebooku

Aktuálně z Twitteru

Youtube

SoundCloud

Nejbližší akce