Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj bude i letos kontrolovat hmotnost kamionů

Bc. Dědková Markéta

tisková mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 13. 01. 2016 10:40
  • Doprava

Sdílet článek

Nízkorychlostní kontrolní vážení nákladních vozidel bude Liberecký kraj provádět i v letošním roce. Rada kraje tím na včerejším jednání stejně jako vloni pověřila společnost Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), aby zajistila v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, v součinnosti s Policií České republiky nebo celními úřady, nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. třídy na území Libereckého kraje.

Liberecký kraj měl uzavřenou obdobnou smlouvu na provádění nízkorychlostního kontrolního vážení s CSPSD i v letech 2014 a 2015, v období od 1. 5. 2014 do 31. 12. 2015. „V roce 2014 bylo zjištěno celkem 18 vozidel, která byla přetížena. V průběhu roku 2015 došlo v celkem 33 případech k porušení zákona o pozemních komunikacích. Za každé zjištěné přetížení vozidla zaplatí Liberecký kraj CSPSD částku ve výši 3.000 Kč včetně DPH,“ uvádí krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Smlouva je koncipována tak, že v průběhu roku 2016 může být zaplacena Libereckým krajem CSPSD celková částka ve výši 198.000 Kč, a to v případě, že bude zjištěno 66 vozidel, která porušila zákon o pozemních komunikacích, neboť za jedno porušení bude Libereckým krajem vyplacena částka ve výši 3.000 Kč. V případě, že částka bude v průběhu roku vyčerpána, projedná se její navýšení.

Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.

Novelizací zákona o pozemních komunikacích, která je účinná od 31. 12. 2015, byly zvýšeny sazby za porušení překročení hmotnosti. Za každou započatou tunu stoupla sankce ze 7.000 Kč na 9.000 Kč. 

„Finanční prostředky plynoucí ze sankcí jsou ze zákona o pozemních komunikacích ze 40 % příjmem vlastníka pozemní komunikace, na níž bylo kontrolní vážení provedeno, ze 45 % příjmem kraje a z 15 % příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil,“ vysvětluje radní Mastník s tím, že nízkorychlostní kontrolní vážení má zároveň preventivní charakter a je jedním ze způsobů ochrany pozemních komunikací. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky