Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj pořádá tiskovou konferenci o kvalitě zdravotní péče v LK očima pacientů

30. 01. 2012

 

Tisková konference resortu zdravotnictví Libereckého kraje se uskuteční ve středu 1. února od 9 hodin v sídle Libereckého kraje (U Jezu 642/2a, Liberec, 1. patro, místnost 111).

Tiskové konference se zúčastní MUDr. Pavel Novák, radní LK pro zdravotnictví, řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter, ředitel krajské pobočky VZP v Liberci Jiří Benedikt a zástupci managementů zúčastněných nemocnic, včetně manažérů kvality.

 

„Na tiskové konferenci budou prezentovány výsledky projektu „Kvalita očima pacientů“. Jedná se o projekt měření kvality zdravotní péče v nemocnicích Libereckého kraje pomocí průzkumu spokojenosti pacientů. Jeho cílem je poskytnout informace o kvalitě zdravotní péče využívající postup založený na mezinárodní metodice měření osmi dimenzí kvality zdravotní péče,“ uvedl radní.

Podle něj prioritou každého zdravotnického systému je zvyšování kvality poskytované péče, je právě benchmarking zdravotnických zařízení z hlediska spokojenosti pacientů coby uživatelů služby významně využívanou metodou.

V nemocnicích LK je tato metodika používána od roku 2008 a její výsledky jsou plně srovnatelné s mezinárodními standardy výzkumů tohoto typu prováděnými na základě pickerových dimenzí kvality péče.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588