Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj požádá o dotaci na výstavbu okružní křižovatky ve Stráži pod Ralskem

07. 12. 2017

Rada schválila 5. prosince předložení projektové žádosti projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“. Projekt bude předložen do Integrovaného operačního programu (IROP). Jedná se o sedmou žádost Libereckého kraje týkající se rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Celkové náklady projektu činí 20,2 mil. Kč. Stavby by mohla začít ve druhé polovině roku 2018. 

Předmětem projektu je přestavba stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku. Jedná se o křižovatku krajských silnic II/278 a III/27241 s místní komunikací ve vlastnictví Stráže pod Ralskem, na hranici zastavěného území města. V rámci projektu bude rekonstruován úsek silnice II/278 dlouhý 347 metrů, od připojení ramene mimoúrovňové křižovatky po most ev. č. 278-002 a navazující úsek silnice III/27241. „Výstavba křižovatky přinese zjednodušení dopravy ve Stráži pod Ralskem nejen pro řidiče, ale i pro pěší, protože součástí projektu bude vybudování nového osvětlení a přechodů pro chodce,“ prohlásil Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy a investic. Zároveň s výstavbou okružní křižovatky bude provedena i výměna dopravního značení.

„Celkové finanční náklady projektu činí 20,2 mil. Kč. Zahájení stavby je naplánováno na druhou polovinu roku 2018,“ dodala Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Součástí projektu budou i investice Stráže pod Ralskem. Město nechá opravit navazující místní komunikace a postaví stezku pro pěší a cyklisty. Kraj spolupracuje s městem na společném zadání této akce. 

Liberecký kraj již z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, dokončil dva projekty (rekonstrukce silnice II/270 v Jablonném v Podještědí - I. etapa a rekonstrukce silnice II/273 v obci Okna). V současnosti se pracuje i II. etapě rekonstrukce silnice II. třídy v Jablonném v Podještědí a výstavbě okružních křižovatek na silnicích II/292 a II/289 v Semilech, v ulicích Bořkovská a Brodská. Tyto stavby jsou již přerušeny na zimní období a práce budou zahájeny na jaře příštího roku. U okružní křižovatky Brodská jsou již položeny definitivní vrstvy vozovky, u okružní křižovatky Bořkovská jsou položeny ložné asfaltové vrstvy. Silnice II. třídy v Jablonné v Podještědí je provizorně zprůjezdněna na zimní období.

Na jaře příštího roku začne humanizace silnice II/293 v Jilemnici, na kterou je již vybrán zhotovitel. Ve druhé polovině příštího roku plánuje Liberecký kraj i zahájení dalších projektů:

Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje - I. etapa,
Silnice III/2907 - Oldřichov (vč. humanizace),
Silnice II/268 - severozápadní obchvat města Zákupy,
Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice.

EU silniční projekt

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624