Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj projednal návrh na třetí aktualizaci Zásad územního rozvoje. Ta řeší, kudy by mohla vést železnice směrem na Prahu

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 04. 10. 2023 10:19
  • Doprava
  • Územní plán

Sdílet článek

Stavební zákon ukládá všem krajům mít zásady územního rozvoje (ZÚR). Návrh Aktualizace č. 3 tohoto závazného dokumentu odsouhlasili včera krajští radní. Je v něm zapracována úprava železničního koridoru směrem na Prahu.

„Zásady územního rozvoje Libereckého kraje jsou důležitým dokumentem, který vytváří podmínky pro rozvoj území kraje,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. 

Třetí aktualizace ZÚR Libereckého kraje reaguje na skutečnost, že při zpracování předchozí aktualizace ještě neexistovaly aktuální podklady pro vymezení železničního koridoru v úseku Mladá Boleslav – Liberec – hranice České republiky (polský Zawidów). To změnilo až schválení studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice, kterou obstaralo Ministerstvo dopravy, konkrétně Správa železnic, v květnu letošního roku.

„Tato varianta by měla přinést zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Libercem přibližně na polovinu, konkrétně na 69 minut. Vlaky v některých úsecích by měly dosáhnout až dvousetkilometrové rychlosti. Jsem za to upřímně rád, jelikož železniční spojení mezi Libercem a hlavním městem České republiky je nyní stejné jako v roce 1938. Doba jízdy ani zdaleka neodpovídá současným nárokům na moderní železniční propojení regionů. Nově zpracovaná studie proveditelnosti na úsek Mladá Boleslav – Liberec – státní hranice má ambici tento nevyhovující stav změnit,“ dodal hejtman Martin Půta.  

Kraj proto bude ZÚR na základě schválené studie proveditelnosti aktualizovat. „Jsem rád, že k tomu nebude potřeba zdlouhavého procesu a aktualizace se dočkáme ve zkrácené lhůtě a bez zbytečného odkladu. Tento zrychlený postup nám umožňuje stavební zákon,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr. 

Návrh obsahu Aktualizace  ZÚR Libereckého kraje č. 3 projednaly i orgány ochrany přírody a krajiny, které vyloučily její významný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Ministerstvo životního prostředí České republiky proto následně dodalo, že není třeba posuzovat projekt z hlediska jeho vlivu na životní prostředí (tzv. vyhodnocení SEA). „To nám výrazně ulehčí práci. Nemusíme totiž na základě stanovisek Ministerstva životního prostředí pořizovat komplexní dokumentaci a celý proces bude jednodušší,“ zmínil Ulvr.

V rámci aktualizace ZÚR č. 3 není potřeba vymezovat zcela nový koridor pro železnici Praha – Liberec – hranice České republiky/Polska. „Upravíme pouze stávajících koridory v některých místech. Jedná se o drobné změny na hranicích obce Přepeře a města Turnov a o poněkud podstatnější zásahy v Příšovicích a Svijanech. Nejzásadněji se promění úsek Hodkovice nad Mohelkou – Liberec, kde by měla trať vést poděl silnice I/35,“ upřesnil radní Jiří Ulvr.

Náklady na pořízení aktualizace dosahují zhruba půl milionu korun. Hradit je bude ze svého rozpočtu Liberecký kraj. O pořízení aktualizace ZÚR č. 3 bude rozhodovat Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci letošního října. Lze předpokládat, že dokument by měl být aktualizován dle průběhu pořizování nejpozději v roce 2025.

 

Youtube video

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky