Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj vydal pro občany Frýdlantska brožuru Aleje

23. 12. 2015

Které aleje zůstanou na Frýdlantsku zachovány, u kterých je nutné kácení a kolik stromů bude nově vysázených. To přiblíží občanům nově vydaná brožuru nazvaná Aleje. Tu v těchto dnech vydal Liberecký kraj a distribuuje ji do poštovních schránek obyvatel Frýdlantska.

Liberecký kraj připravuje ve spolupráci s polským partnerem projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, jehož smyslem je zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu. Součástí projektu je i zlepšení stavu silnic II. a III. třídy Frýdlantského výběžku, které jsou v majetku kraje. To je hlavní důvod, proč se kraj aktivně věnuje problematice zachování tamních alejí a péči o ně.

„Jsme si vědomi toho, že aleje jsou pro Frýdlantsko typickým prvkem. Chceme občanům podrobněji představit opravy komunikací a nutné úpravy stromořadí. Informační leták je má seznámit s tím, proč je rekonstrukce nutná, kolik stromů zůstane zachovaných a kolik jich je určených k pokácení. Naším cílem nikdy nebylo a není vyasfaltovat zdejší krajinu, ale zajistit bezpečnější provoz na stávajících silnicích a zlepšit dopravní dostupnost této části regionu,“ vysvětluje hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Problematiku kácení a náhradní výsadby řešila 28členná pracovní skupina složená ze zástupců Libereckého kraje, starostů dotčených měst a obcí, Euroregionu Nisa, Místní akční skupiny Frýdlantsko, iniciativy Zachraňme aleje, Agentury pro ochranu přírody a krajiny, Krajské správy silnic Libereckého kraje a inženýrské společnosti AF-CITYPLAN. Její členové se k jednání sešli třikrát a na všech pěti úsecích, které jsou do projektu zahrnuty, se rovněž uskutečnily terénní pochůzky.

Informační leták je vydán v nákladu 10.000 ks, z toho je přes 8.000 ks distribuováno přímo do poštovních schránek. Další jsou k dispozici na krajském úřadě a také ke stažení na webových stránkách Libereckého kraje.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624