Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj získal dotaci na další část rekonstrukce Severočeského muzea v Liberci

19. 12. 2016

Liberecký kraj získal z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) příslib téměř 90 mil. Kč na financování projektu s názvem „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“. Předmětem projektu jsou stavební úpravy (např. bezbariérový přístup, nová šatna a WC pro návštěvníky, bezpečnostní prvky pro návštěvníky i pro vystavené exponáty), příprava nových expozic nebo rekonstrukce vybraných sbírkových předmětů. Stavební práce mají dle plánu začít v březnu 2018, konec projektu se předpokládá v listopadu 2019.

Projekt „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ si klade za cíl vybudovat bezpečné, bezbariérové prostory muzea, vhodné pro prezentaci historických exponátů a jiných sbírkových předmětů, nové moderní expozice a restaurované předměty, které jsou hojně vyhledávány návštěvníky. „V současné době nejsou pro plnění funkce muzea zabezpečeny optimální podmínky a tento projekt by to měl změnit,“ říká radní rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radka Loučková Kotasová. „Pozitivním dopadem realizace projektu je také zvýšení atraktivity lokality s nepřímým efektem posílení místní zaměstnanosti,“ dodává radní.

Celkový rozpočet projektu je 99.726.010,33 Kč, z toho přislíbená dotace je téměř 89,5 mil. Kč. Dotace bude oficiálně přiznána po dodání stavebního povolení, které by měl stavební úřad v Liberci vydat během těchto dní. Přípravné práce již začaly a budou pokračovat i v r. 2017 např. odinstalací současné expozice, její zabalení a přepravy do depozitářů nebo přestěhování zázemí vedení muzea. Především po dobu rekonstrukce se pak určitá omezení budou týkat expozic muzea a jejich zpřístupnění veřejnosti. 

Projekt plynule navazuje na první etapu modernizace, která byla realizována v letech 2011 – 2014. Severočeské muzeum tak bude moci nadále prezentovat historické předměty, významné události i běžný život v minulých stoletích také moderní a interaktivní formou.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215