Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajská kampaň TECHyes slaví úspěch, hlasujte pro ni

Krajská kampaň TECHyes slaví úspěch, hlasujte pro ni

[25961|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/motor_d2c00f6b90.jpg]

29. 05. 2008
[id:6503|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Krajská rada pro rozvoj lidský zdrojů Libereckého kraje na svém zasedání nominovala za kraj do celostátní soutěže dva projekty Libereckého kraje:

  1. TECHyes.info (iniciativa Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání)
  2. Střední školy - centra vzdělanosti (Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje)

Hlasujte pro Techyes

Soutěž vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ. Garantem soutěže je Tomáš Zatloukal, poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro kulturu, vzdělávání, mládež, média a sport. Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelé, firmy, obce a města, neziskové organizace a státní i veřejné instituce se svými projekty, realizovanými nebo alespoň zahájenými, které pomáhají rozvoji lidí v regionu. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

 

„Oba projekty byly vybrány pro svojí výjimečnost a inovativnost a pro trvalý přínos pro rozvoj lidských zdrojů na území Libereckého kraje,“ uvedl Petr Doležal, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK.. 

 

Nominované projekty najdete na adrese http://www.topregion.cz/soutez, hlasovat pro ně můžete na adrese: http://www.topregion.cz/contest.do

 

 Děti se více hlásí na technické obory 

 strojírenství je větší zájem než o gastronomické obory, tak hovoří první statistické údaje po prvním kole přijímacích řízení na školách v Libereckém kraji. Pozitivně se tak projevuje krajská kampaň TECHYes. Zprávu přinesl server www.risa.cz, neboli Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce.

"Z předběžných údajů vyplývá, že pro příští školní rok nabídly střední školy v Libereckém kraji na 6000 volných míst, o které se v prvním kole ucházelo přes 4300 žáků. Může se tedy zdát, že míst je více než dostatek, ovšem o některé obory a školy je již dlouhodobě větší zájem, než umožňují jejich možnosti. Tradičně k nim patří gymnázia, ekonomická lycea, nicméně největší zájem je o studium Elektronických počítačových systémů na liberecké Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické. O studium strojírenských oborů projevilo zájem 580 žáků, zatímco o studium gastronomie, tedy o obor kuchař, číšník či hotelnictví, se ucházelo 567 žáků. Do technických oborů -strojírenství, elektrotechniky, technické chemie, textilnictví, stavebnictví, dopravy a interdisciplinárních oborů, kam patří mechatronika a autotronika – celkově míří více než třetina žáků," říká náměstek hejtmana.

 “Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje dlouhodobě podporuje rozvoj technických oborů, navazuje tak na historické tradice kraje a České republiky a vychází tím vstříc zaměstnavatelům, které považuje za důležité partnery při formovaní vzdělávací politiky kraje," dodal.

Příčinou tohoto pozitivního vývoje je mimo jiné i vloni nastartovaná kampaň na podporu technického vzdělávání všeobecně známá jako TECHYes z dílny českolipské agentury WERBUNG BOHEMIA.

"Kraj má zájem v kampani pokračovat. V první fázi budou náklady na realizaci kampaně hrazeny z prostředků kraje. Do budoucna by měla být kampaň financována zdroji Evropských strukturálních fondů,” dodává s tím, že Liberecký kraj, i když obecně takto vnímán není, je krajem průmyslu. Přestože kampaň netrvá dlouho, již nyní lze vypozorovat její pozitivní vliv na profesní orientaci dětí resp. jejich rodičů," míní Petr Doležal.

Veškeré informace o možnostech technického vzdělávání v Libereckém kraji, o perpektivě i praxi jednotlivých oborů, najdete na webových stránkách www.TECHYes. info Informační portál je jakousi páteří celého projektu. Kampaň jako celek vzbuzuje zájem po celé ČR. V dubnovém vydání se mu věnoval i Parlamentní zpravodaj. Oborníci na pracovní trhy a vzdělávání označují TECHYes za dobrý příklad toho, jak zvrátit negativní vývoj jak ve středoškolském vzdělávání, tak v nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce. Inspirovat se nechali i v jiných krajích, například zástupci krajů Ústeckého a Královéhradeckého přijeli načerpat informace a zkušenosti osobně. Pozitivní praktický dopad oceňují i ti "z první linie". Například ředitel českolipské průmyslovky ing. Valerián si kampaň nemůže vynachválit. Přikládá jí rozhodující podíl na tom, že tento rok nemá problém s naplněním kapacity prvních ročníků.


Jak kampaň TECHyes startovala

První kroky máme za sebou, ale k cíli je daleko. Oním cílem je zvýšení zájmu školáků o technické obory. Zprostředkovateli informací a také těmi, kteří mohou pomoci ovlivnit současné žáky základních škol, jsou jejich rodiče a také výchovní pracovníci – učitelé a poradci. Kampaní tedy chceme ovlivňovat tyto cílové skupiny. Bez dalších podpůrných aktivit však cíle nedosáhneme. Nestačí jen ukázat cestu, je nutné i popularizovat toto ekonomické odvětví jako celek, zvýšit prestiž a společenské uznání celého oboru, vyzdvihovat úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. Také materiální výhody a sociální jistoty, kterých mohou absolventi s technickým vzděláním všech úrovní požívat.

Spolu s argumenty PROČ (mám studovat technický obor) také v průběhu kampaně odpovíme na otázky KDO (může studovat technický obor) a JAK (budu studovat technický obor).

Výsledkem by mělo být nastartování systému, který pomůže výchovným pracovníkům, rodičům, a jejich prostřednictvím i žákům, v orientaci při výběru dalšího vzdělání, poskytne kvalitní informace o budoucnosti daného oboru, o šancích na uplatnění a možnostech, které konkrétní dítě v oboru má nyní i po absolvování středního stupně vzdělání.

TECHYES si klade za cíl předejít již dnes akutnímu nedostatku vzdělaných technických kádrů. Proto řeší nejen případné problémy s nezaměstnaností dnešních žáků základních škol, ale i problém podniků potýkajících se s nedostatkem takto kvalifikovaných pracovníků.

S ohledem na vývoj v průmyslové sféře je třeba nabídnout a získat pro spolupráci podniky, které budou z kladného výsledku celé kampaně profitovat v první řadě.

S trvalým nárůstem požadavků na průpravu a schopnosti nových generací je takřka neodmyslitelný těsný kontakt obou stran. Školy musí bedlivě naslouchat svým zákazníkům z průmyslové sféry a také pružně na nové požadavky reagovat, od privátních subjektů se zase očekává, že si najdou čas a způsob, jak své požadavky správně školám prezentovat. Velmi důležité jsou osobní kontakty.

Z pohledu budoucích potřeb českého průmyslu se současný stav propojení technického školství a potřeby z hlediska výroby jeví jako velice špatný. Proto je nutné tento problém řešit!

Ukazuje se, že začínat s potřebnou komunikací až na úrovni vysokých škol je nedostačující a motivovat k technice a technologiím je třeba daleko časněji, nejlépe od raného dětství.

Zajistit dostatek talentovaných pracovních sil, které inovují výrobní portfolia podniků a uspokojují očekávání jejich zákazníků, je dnes stále obtížnější. Proto je tak důležité motivovat mladou generaci k technologicky zaměřené životní dráze.

Nedostatek kvalifikovaných technických pracovníků, navíc jazykově vybavených a ochotných za prací dojíždět, se stává bariérou pro rozvoj firem a tvorbu nových pracovních míst. Vlastní výchova takových zaměstnanců je proto pro firmy rozhodně přínosem, ale stojí peníze. Firmy, které takové možnosti nemají, bojují s náborem kvalitní pracovní síly.

Je životně důležité, aby narůstajícím požadavkům odpovídala též kvalita vzdělávacího procesu na školách při přípravě nových kádrů a současně existovala dostatečná motivace mladé generace pro technologickou orientaci.

 

O projektu

V životě čeká každého z nás mnoho rozhodování, která musíme učinit. Některá z nich mají tak zásadní vliv, že bychom byli rádi za každou nápovědu, radu nebo informaci, která by nám pomohla správný směr na pomyslné křižovatce zvolit.

Stránky TECHyes.info vznikly právě z tohoto důvodu. Aby žáci základních škol byli zajímavou a hlavně srozumitelnou a přehlednou formou informováni o možnostech, které pro své další vzdělávání mají. Na jednom místě je zde možné nalézt přehled jednotlivých průmyslových oborů, kde a co je možno studovat. To vše se smyslem podpořit studium technických oborů.

TECHyes.info jsou tu i proto, aby pomohly získat přehled i těm, kteří budou žádáni o radu, těm, kteří mají ve své náplni práce radit žákům při volbě povolání, tedy výchovným poradcům. Pro ně tu jsou v sekci PEDAGOGOVÉ dokumenty a materiály, které jim jejich orientaci usnadní a v jejich poslání pomohou. Rodiče – ti především budou chtít dobře poradit a s ohledem na co nejlepší budoucnost jejich potomků se jistě chtějí správně orientovat. Server TECHyes poskytuje informace o možnostech vzdělání, o technických oborech studia.

Na příkladech skutečných odborníků z praxe zde budeme ukazovat, jak pracují ti, kteří se rozhodli spojit svou profesní kariéru s některým z povolání, které má společné jedno slůvko – technické.

Na webu TECHyes bude i mnoho zajímavého, co na první pohled s technikou nesouvisí. Dalo by se i napsat jen hračky a hříčky.

A přeci právě zde začíná cesta, která z dnešních žáků dělá budoucí mechaniky, stavaře nebo konstruktéry.

Proto je zde TECHyes. Až se budete rozhodovat, čím budete, nebo budete žádáni o takovou radu, s TECHyes budete "v obraze". Protože učinit takové rozhodnutí a nemít o své volbě "ani páru", to je veliké riziko. Vidíte, a zase jsme u té naší TECHniky. 

Jak se orientovat na TECHyes.info? 

Jsi-li ještě žák základní školy, měl by sis položit několik otázek. Co tě zajímá, jaké jsou tvé představy o budoucím životě, prostě jaké máš šance na úspěch ve studiu a v tvém budoucím povolání v některém technickém oboru.

Pokud se chceš jen zabavit, podívej se, jak rozmanitá a zajímavá může být technika. Nejsi-li ještě o svém dalším životním směřování rozhodnut, možná tě zaujme a pro techniku získá něco z toho, co jsme pro tebe připravili v koutku KLUCI A HOLKY. 

Všichni, kterých se problematika vzdělání nějakým způsobem dotýká, tzn. žáci, rodiče a pedagogové na tomto portálu získají přehled o tom, jak široké uplatnění technické vzdělání poskytuje. Podle jednotlivých odvětví průmyslu (STROJÍRENSTVÍ, ELEKTROTECHNIKA A IT, STAVEBNICTVÍ) lze nalézt popis jednotlivých profesí, možnosti uplatnění v těchto profesích a školy, kde lze tyto obory studovat.    

Věříme, že portál TECHyes.info bude nepostradatelnou a hlavně užitečnou pomůckou při volbě studijního či učebního oboru.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302