Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská nemocnice Liberec opět obstála v náročných prověrkách

19. 04. 2012

 

Krajská nemocnice Liberec opět obstála v náročných prověrkách

Krajské nemocnice Liberec, a. s., úspěšně absolvovala třetí recertifikační audit podle normy ISO 9001:2008 (resp. ČSN EN ISO 9001:2009) a obhájila tak mezinárodně uznávaný certifikát kvality.

„Liberecká nemocnice je jedinou v kraji, která je nositelem akreditace a ISO, což je jasným důkazem toho, že patříme mezi špičková zdravotnická zařízení,“ řekl lékařský ředitel a místopředseda představenstva KNL, a. s., MUDr. Jan Mečl.  

Komplexní prověrka, kterou provedl tým auditorů renomované světové společnosti Bureau Veritas Certification, proběhla v termínu od 28. do 30. března. Zaměstnanci naší nemocnice během auditu prokazovali funkčnost nastavených procesů jak v medicínské, tak technické rovině.

„Recertifikace prokázala, že je v našem zdravotnickém zařízení systém řízení jakosti nejen zaveden, ale i postupně rozvíjen, což patří k nezbytným podmínkám obhajoby ISO. Systém nastavujeme tak, abychom našli nedostatky a následně provedli taková opatření, která jim zabrání,“ přiblížila problematiku certifikace manažerka kvality KNL, a. s., Bc. Eva Nesládková s tím, že každá certifikovaná organizace se musí jednou za tři roky podrobit komplexní prověrce zavedeného systému.

 

Trvalé zlepšování zdravotní péče a kvality služeb s ní spojených jsou součástí systému řízení kvality každé nemocnice. Za tímto účelem jsou pak trvale vyhodnocovány a pravidelně analyzovány některé parametry kvality, jakými jsou například spokojenost klientů, spokojenost zaměstnanců, mimořádné události, stížnosti pacientů atd.

 

Zavedený plně funkční systém řízení kvality je integrovaným nástrojem práce v celé nemocnici, který vede k objektivnímu zlepšování. Toto tvrzení je po sedmi letech systému naprosto pravdivé a není jen auditorskou frází. Právě vzájemná návaznost a logická provázanost obou systémů řízení kvality (akreditace a ISO), respektive kvality řízení, je velkou devizou nemocnice v poskytování kvalitní a bezpečné péče klientům,“ uvedla manažerka kvality.

 

Norma ISO 9001:2008, kterou se řídí KNL, a. s., je pro následující oblasti:

-         poskytování ambulantní a lůžkové, diagnostické, léčebné a ošetřovatelské základní a specializované péče, včetně preventivní a následné péče

-         provozování vysoce specializovaných center

-         příprava a výdej léčiv z lékárny a provoz transfuzního oddělení.

 

1)     Hospodaření KNL

Krajská nemocnice Liberec dosáhla za měsíc únor 2012 kladný hospodářský výsledek ve výši 326 tisíc korun. Kumulovaný hospodářský výsledek za leden až únor 2012 je ve výši   

-14,6 milionu korun. Očekává se, že v následujících měsících se postupně bude tato ztráta snižovat.

 

 

 

 

2)     Investiční plán 2012

Představenstvo KNL dále vzalo na vědomíinformaci o přípravě „Investičního plánu 2012“, který je jedním z důležitých materiálů pro fungování KNL.

 

Skupina

celkem 2012

Zdravotnická technika, prostředky

        35 662 000 Kč

IT technologie, komunikace

        12 941 000 Kč

Budovy

        23 955 000 Kč

Ostatní

           4 841 000 Kč

Rezerva - havarijní stavy

        20 000 000 Kč

CELKEM

        97 399 000 Kč

Rekapitulace pořízení investic na rok 2012 v členění dle jednotlivých skupin z vlastních zdrojů nemocnice

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588