Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský radní Zdeněk Bursa: Jsem pro férový volební boj, nikoli účelové lži

26. 04. 2012

 

Po úterním jednání Zastupitelstva Libereckého kraje se v médiích objevily neobjektivní zprávy, jejichž cílem je zřejmě pouhé očerňování a diskreditace, a to ze strany hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Například Liberecký deník uveřejnil článek se zbytečně nadneseným titulkem "Hádky ochromily chod zastupitelstva". O jakých hádkách či ochromení to redaktor Lánský píše? Po celé volební období někteří ze Starostů nejsou schopni unést svou porážku a nerespektují prakticky žádné demokratické principy. ČSSD se v žádném případě nepokusila protlačit svého člověka do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje. Dovolte mi připomenout, že pana Palouše navrhla KSČM. Starostové Půta a Pieter mají zřejmě velmi krátkou paměť, a to zcela účelově, ostatně jak je jejich „dobrým“ zvykem. Nebyli to ale právě oni, kteří porušili jimi hlásané principy, když před nedávnem neumožnili svými hlasy doplnit jeden z výborů o zástupce KSČM? Tak proč se stejné situaci nyní diví, rozčilují se a záměrně vysílají nepravdy do místních médií? A poznámky pana starosty Pietera o tom, že bychom měli obavy z kontrol? Jak ubohé! Dokud byl předsedou výboru pan Drda, nikdy tato poznámka ze strany pana Půty nepadla a kontrolní činnosti řádně a kvalitně fungovaly. Jestli to spíš není tak, že SLK není hnutím a klubem plnohodnotných zastupitelů, ale pouze divadlem dvou exhibicionistů.

Liberecká příloha MF Dnes napsala alespoň jednu pravdivou větu a to, že se Starostové domnívají, že jim podle dohod patří post předsedy kontrolního výboru. To jen pan Půta zapomněl, že nepatří pouze jemu osobně, ale klubu, kterému předsedá.

Ta samá příloha perem svého redaktora píšícího "zcela vyváženě" a "objektivně", sděluje čtenářům, kam chodí dotační krajské peníze. Určitě je jen náhoda, že se objektivní pan redaktor nepokusil zjistit názor poskytovatele dotace nebo názor některého ze stovek subjektů, které díky těmto dotacím mohou fungovat nebo realizovat projekty, které slouží občanům nejen Libereckého kraje. Důrazně se ohrazuji proti účelový tvrzením populisty Martina Půty a prohlašuji, že Grantový program G99 má jasná a transparentní pravidla. Veškeré náležitosti programu jsou schvalovány Zastupitelstvem Libereckého kraje. Znovu musím opakovat, že to, co tvrdí zástupci Starostů Martin  Půta a Marek Pieter jsou čistě účelové a populistické lži. Jak jinak by mohli členové toho samého hnutí SLK podávat do tohoto programu G99 své žádosti, přijímat je a také pro ně hlasovat?

Chápu, že máme pár měsíců do krajských voleb a že se hnutí Starostů do předvolební kampaně vůbec nehodí současná zoufalá celorepubliková politická situace. Vždyť Starostové jsou plnohodnotnými členy vládní koalice, kterou stíhá jeden skandál za druhým, oni se podílejí na devastaci a ztrátě důvěry v politiku a politickou kulturu naší republiky. Odvádění pozornosti, nekončící lži a soustavná manipulace Starostům zcela jistě k popularitě nepomůže.

Jsem pro férový volební boj, jsem pro porovnání programu ČSSD a SLK, jsem pro hodnocení, co konkrétního kdy a jak udělala ČSSD a co kdy a jak konkrétně udělalo hnutí SLK pro občany Libereckého kraje.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588