Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krávy i skot ze Školského statku Frýdlant budou mít nového majitele. Kraj postupně utlumí jeho činnost

22. 11. 2023

Cílem Libereckého kraje je v současné době sloučit Střední školu hospodářskou a lesnickou se Školním statkem Frýdlant, a to k 1. červenci 2024. Škola totiž nepotřebuje ke své činnosti tolik pozemků a zvířat. Proto nyní Liberecký kraj prodává základní stádo a pacht zemědělských pozemků vítězi elektronické aukce, kterým je (jakožto jediný uchazeč) společnost EKO Farma Supí vrch, s.r.o. z Višňové.

„Školní statek Frýdlant vznikl jako nově zřízená příspěvková organizace k 1. únoru 2021 a zahájil svoji činnost k 1. září téhož roku. Měl poskytovat zázemí pro Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu, a to zejména pro praktickou výuku. Prostory jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a škola by měla v budoucnu problém statek dále rozvíjet. Navíc by neobržela kladná stanoviska příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu. Areál Školního statku Frýdlant je tak rozsáhlý a škola pro zajištění své činnosti nepotřebuje disponovat tolika pozemky a objekty a též nepotřebuje tolik hospodářských zvířat. Škola navíc praktické vyučování ve velké míře zajišťuje u smluvních subjektů. Vybudováním zázemí pro zemědělské a lesnické obory by byl areál školního statku pro další fungování školy zbytný,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Liberecký kraj proto vyhlásil elektronickou aukci pro Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu. Jejím záměrem byl prodej základního stáda skotu bez tržní produkce mléka v certifikovaném ekologickém chovu a pacht zemědělských pozemků. Krav bez tržní produkce mléka bylo 55, jalovic nad 2 roky 20, plemenných býků 2. Celková výměra nabízených zemědělských pozemků k pachtu byla 208,2895 hektaru. Vítězem aukce se stala společnost EKO Farma Supí vrch, s.r.o. z Višňové, a to za nabídkovou cenu 3.530.258 korun.

Do 31. prosince 2023 bude Školní statek Frýdlant nadále hospodařit. „Poté činnost statku utlumíme, bude de facto fungovat jako prázdná instituce. Současný odprodej nadbytečného dobytka je prvním krokem k tomuto záměru,“ dodal Čeřovský.

„Je potřeba říci, že pozemky neprodáváme, kraj si je chce dlouhodobě ponechat, protože se nechce zbavovat zemědělské půdy v okolí školního statku,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Vznik rozsáhlého areálu školního statku se datuje k roku 1722. Jako statek Střední školy hospodářské a lesnické fungoval areál od roku 1947. V roce 2006 došlo k jeho odtržení od školy a přeměně na společnost s ručením omezeným. Důvodem byla snaha snížit náklady. Kraj v té době školnímu statku přispíval ročně dvěma miliony korun, protože příspěvková organizace neměla možnost čerpat státní ani evropské zemědělské dotace.

Jádro areálu statku tvoří čtyři objekty soustředěné naproti sobě do čtverce. V budově A v části statku, kde se nalézá vjezd, jsou dílny a další prostory určené žákům frýdlantské střední školy. „Praxi tam absolvují mimo jiné studenti oborů lesní mechanizátor a zpracovatel dřeva, kteří ji vykonávají v areálu hejnické pobočky frýdlantské školy,“ dodal Čeřovský.

V přilehlém křídle, budově B, mělo vzniknout policejní hipologické centrum. „Nyní však již projektujeme v areálu školní farmy v Zámecké ulici a příští rok tam můžeme začít stavět,“ dodal hejtman Martin Půta.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419