Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kulatý stůl Libereckého kraje o zemědělském vzdělávání na středních školách v LK přispěl ke vzájemné spolupráci

30. 04. 2012

 

Kulatý stůl – neformální skupinové jednání zástupců zemědělských podniků, krajského úřadu a školy s cílem prodiskutovat a nalézt řešení aktuálních problémů týkajících se zemědělského školství a souvisejícího pracovního trhu, se uskutečnil v závěru minulého týdne na Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu.

 

Kulatý stůl připravil Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci se Zemědělským svazem. Za Liberecký kraj se jednání zúčastnili krajský radní pro oblast zemědělství a ŽP Jaroslav Podzimek, jeho asistentka Lidmila Podzimková a Karel Bárta - vedoucí oddělení vzdělávání a koncepcí. Zemědělské školství reprezentovala hostující škola SŠHL v čele s  ředitelkou Alenou Dvořákovou a její zástupkyní Jarmilou Muzikářovou. Školní statek reprezentovali Milan Šíma a p. Kysela. Zemědělský svaz - zaměstnavatele, předseda svazu Martin Pýcha, Klára Handrejchová, Pavel Jiran (ZETKA Strážník a.s.), Peter Sklenár (ZOD Brniště), Blažena Heřmanová (ZOD Brniště), Martin Lev (Agrocentrum Jizeran a.s.), Pavol Belányi (AVENA v.o.d.), Miroslav Richtr (Kozákov družstvo Záhoří). Přítomen byl též místopředseda Regionální agrární rady pan Robert Erlebach, a jeho kolegyně Vladislava Pachlová.

Jednání zahájil Jaroslav Podzimek, který následně celou diskuzi moderoval. Poté se slova ujal Martin Pýcha a zhodnotil stávající situaci ve středním odborném školství v oblasti zemědělství. Zmínil především věkový problém pracovníků v zemědělství a blížící se generační výměnu, nedostatek zájemců o studium zemědělství, neatraktivitu zemědělství a nízké oceňování pracovníků. Poukázal na některé možnosti řešení ze strany škol i podniků.

Příspěvek Karla Bárty potvrdil nepříznivý demografický vývoj a boj mezi školami o žáky a informoval zúčastněné o koncepčním záměru oblasti školství. Pozitivní informací bylo ujištění, že kraj chce udržet dvě pilotní a silné zemědělské školy (SŠHL Frýdlant a odbornou školu v České Lípě), které by ustály jakékoli změny v budoucnosti, pružně by reagovaly na poptávku po oborech a tvořily by stálou vzdělávací základnu Libereckého kraje pro oblast zemědělství. S tímto souvisí také obnovení činnosti školního statku při SŠHL Frýdlant.

Ředitelka SŠHL Alena Dvořáková informovala přítomné o aktivitách školy a jejím spádovém významu i pro sousední kraje, též podpořila myšlenku práce s dětmi již na základních školách a zvyšování povědomí o důležitosti zemědělství. Zmínila konkrétní příklady spolupráce její školy s podniky a důležitost existence školního statku.

Do diskuze přispěli svými zkušenostmi také zástupci zemědělských podniků – Pavel Jiran poukázal na fakt, že okres Semily je z pohledu zemědělství nejrozvinutější, ale bohužel lepší dopravní spojení je se sousedním Královehradeckým krajem. Dále si postěžoval na absenci odborných nástavbových škol pro agronomy a především vyjádřil velký apel, aby podniková stipendia pro žáky odborných škol byla daňově uznatelným nákladem.

Pavol Belanyi informoval o spolupráci jeho podniku s učilištěm ve Vysokém n. Jizerou – formou exkurzí a brigád. K podobným názorům, které zazněly, se přiklonili také Martin Lev a Miroslav Richtr, který se mimo jiné zmínil také o zkušenostech ze švýcarské zemědělské školy a nutnosti úzké a aktivní spolupráce škol a podniků.

Neformální diskuze na zmíněná témata probíhala téměř dvě hodiny, často zaznívala (kromě problémů) také jejich možná řešení. V závěru se slova ujal opět Martin Pýcha, aby shrnul přednesené příspěvky a sumarizoval navrhovaná řešení a další možné kroky, kterými by se nastartovaná spolupráce mohla ubírat.

)Jedná se o tyto výstupy:

 

-         Propojovat studenty středních škol již od 1. ročníků s podniky

-         Regionální agrární rada sestaví konkrétní potřeby na pracovní místa a sdělí toto školám

-         Kraj se pokusí o zavedení motivačních stipendií pro jeden, dva vybrané obory

-         Pořádání těchto kulatých stolů pravidelně (1-2x ročně)

-         Dny otevřených dveří v zemědělských podnicích pro ZŠ

-         Příprava televizního dokumentu (forma DVD) – cca 10 – 20 min propagace zemědělství, formou pro ZŠ

-         Daňová uznatelnost podnikových motivačních stipendií pro žáky

-         Propagační akce zemědělských oborů a zemědělství obecně na farmářských trzích

 

S těmito inspirativními podněty a pomyslnými úkoly bylo jednání v pozitivním duchu ukončeno. „Jednotlivé zúčastněné strany mohou nyní přemýšlet o realizaci vymyšlených řešení a o konkrétní podobě výše zmíněných návrhů. Věříme, že nezůstane pouze u slov a frází a že se podaří alespoň některé závěry úspěšně zrealizovat. Byl cítit velký zájem o vzájemnou spolupráci. SŠHL, zemědělských podniky a další organizace a instituce by tedy měly uchopit tuto šanci a uvést nápady do života,“ uzavřel Jaroslav Podzimek.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302
Mobil: 739 541 588