Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj bude kompenzovat nárůst cen materiálu stavebním firmám v oblasti dopravy

14. 12. 2022

Zhruba 40 až 50 milionů korun na kompenzacích uhradí Liberecký kraj firmám v oblasti dopravy za navýšení cen stavebního materiálu. Vycházet bude z čísel, která poskytuje Ústav racionalizace ve stavebnictví (ÚRS).

„Modelové propočty, které jsme si nechali zpracovat před nedávnem, naznačily, že se navrhovaná výše kompenzací za letošek pohybuje okolo 10 %, u jiných stavebních akcí se však může jednat o rozpětí 2–15 %. Velice záleží na tom, kdy firma zpracovávala nabídkové ceny, a jaký objem z kompenzovaných komodit je v projektu zahrnut. Záměr spočítat kompenzaci jednorázově k nějakému datu není dobrá cesta, takže se postupně kraj přiklonil – podobně jako Ředitelství silnic a dálnic České republiky – k počítání výše kompenzací po měsících, což je sice o dost náročnější, ale spravedlivější. Nyní odhadujeme, že by se náklady na kompenzace měly pohybovat u našich dopravních projektů mezi 40 a 50 miliony korun,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Po jednání se zhotoviteli se Liberecký kraj přiklání ke stanovení výše kompenzací za rok 2022 jednorázovým výpočtem k pevnému datu dle měsíční fakturace následujícím způsobem:

  • Zahrnuty jsou tyto materiály: ocel, beton, asfalt a kamenivo.
  • Podkladem pro stanovení výše kompenzace budou data poskytnutá ÚRS CZ a.s.
  • Celková výše kompenzace se bude odvíjet od toho, v jakém poměru byla nabídková cena prací k ceně dle soustavy Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) platné v době podání nabídky:
  • pokud byla nabídková cena nižší nebo rovná s cenou dle OTSKP platné v době podání nabídky, bude zhotoviteli materiál kompenzován v celém rozsahu navýšení za položku
  • Pokud byla nabídková cena položky vyšší než cena dle OTSKP platné v době podání nabídky, bude zhotoviteli přiznána kompenzace ve výši rozdílu cen.
  • Celkový součet všech změn nesmí přesáhnout hodnotu odpovídající 25 % původní ceny celé stavby.
  • Na základě měsíční fakturace a na základě průměrné změny ceny mezi měsícem podání nabídky a měsícem fakturace vyčíslí kraj kompenzaci. U již provedených fakturací se částka dopočítá zpětně.
  • Celková výše kompenzace bude určena až po poslední faktuře příslušné stavební akce.

Hlavním důvodem navýšení cen stavebního materiálu a dodávek železné rudy je válka na Ukrajině. „V současné době je zřejmé, že konflikt bude mít vliv na počet pracovních míst v českém stavebnictví a inflační napětí. To logicky otevírá pomyslné nůžky mezi představou nabízejících a očekáváním poptávajících,“ uzavřel Sviták.

 

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419