Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj bude kompenzovat nárůst cen materiálu stavebním firmám v oblasti dopravy

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 14. 12. 2022 10:09
  • Doprava

Sdílet článek

Zhruba 40 až 50 milionů korun na kompenzacích uhradí Liberecký kraj firmám v oblasti dopravy za navýšení cen stavebního materiálu. Vycházet bude z čísel, která poskytuje Ústav racionalizace ve stavebnictví (ÚRS).

„Modelové propočty, které jsme si nechali zpracovat před nedávnem, naznačily, že se navrhovaná výše kompenzací za letošek pohybuje okolo 10 %, u jiných stavebních akcí se však může jednat o rozpětí 2–15 %. Velice záleží na tom, kdy firma zpracovávala nabídkové ceny, a jaký objem z kompenzovaných komodit je v projektu zahrnut. Záměr spočítat kompenzaci jednorázově k nějakému datu není dobrá cesta, takže se postupně kraj přiklonil – podobně jako Ředitelství silnic a dálnic České republiky – k počítání výše kompenzací po měsících, což je sice o dost náročnější, ale spravedlivější. Nyní odhadujeme, že by se náklady na kompenzace měly pohybovat u našich dopravních projektů mezi 40 a 50 miliony korun,“ uvedl Jan Sviták, statutární náměstek pro resort dopravy.

Po jednání se zhotoviteli se Liberecký kraj přiklání ke stanovení výše kompenzací za rok 2022 jednorázovým výpočtem k pevnému datu dle měsíční fakturace následujícím způsobem:

  • Zahrnuty jsou tyto materiály: ocel, beton, asfalt a kamenivo.
  • Podkladem pro stanovení výše kompenzace budou data poskytnutá ÚRS CZ a.s.
  • Celková výše kompenzace se bude odvíjet od toho, v jakém poměru byla nabídková cena prací k ceně dle soustavy Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) platné v době podání nabídky:
  • pokud byla nabídková cena nižší nebo rovná s cenou dle OTSKP platné v době podání nabídky, bude zhotoviteli materiál kompenzován v celém rozsahu navýšení za položku
  • Pokud byla nabídková cena položky vyšší než cena dle OTSKP platné v době podání nabídky, bude zhotoviteli přiznána kompenzace ve výši rozdílu cen.
  • Celkový součet všech změn nesmí přesáhnout hodnotu odpovídající 25 % původní ceny celé stavby.
  • Na základě měsíční fakturace a na základě průměrné změny ceny mezi měsícem podání nabídky a měsícem fakturace vyčíslí kraj kompenzaci. U již provedených fakturací se částka dopočítá zpětně.
  • Celková výše kompenzace bude určena až po poslední faktuře příslušné stavební akce.

Hlavním důvodem navýšení cen stavebního materiálu a dodávek železné rudy je válka na Ukrajině. „V současné době je zřejmé, že konflikt bude mít vliv na počet pracovních míst v českém stavebnictví a inflační napětí. To logicky otevírá pomyslné nůžky mezi představou nabízejících a očekáváním poptávajících,“ uzavřel Sviták.

 

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky