Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj dokázal získat z Fondu solidarity EU o 12 mil. Kč více, než měl původně přislíbeno

29. 01. 2015

Fond solidarity Evropské unie (dále jen „FSEU“) byl založen už v roce 2002 na krytí nejzávažnějších škod, způsobených zejména přírodními katastrofami. V souvislosti s povodněmi v červnu 2013 připravil Liberecký kraj souhrnné žádosti o dotaci z Fondu solidarity EU jak v roli oprávněného žadatele, tak v roli zprostředkovatele (souhrnně za postižené obce Libereckého kraje) do celkem tří kol vyhlášených Ministerstvem financí ČR.

V prvních dvou kolech Liberecký kraj vyčerpal na odstraňování povodňových škod celkovou alokaci finančních prostředků původně určených pro Liberecký kraj ve výši 16,2 mil. Kč.

„Potěšilo mě, že jsme tento měsíc na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Fondu solidarity EU již obdrželi peníze z třetího kola výzvy. Libereckému kraji se tím podařilo získat finanční prostředky nad rámec původní alokace ve výši 12 381 779,39 Kč. Za tyto peníze budou opraveny silnice a propustky zničené povodní v roce 2013, například v Raspenavě, Hajništi nebo Stráži pod Ralskem,“ sdělila Ivana Hujerová, členka rady kraje pověřená řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

Souhrn veškerých získaných prostředků z Fondu solidarity EU představuje následující tabulka (v Kč).

 

Liberecký kraj

Obce LK

Celkem

1. kolo

549 051,00

5 737 072,34

6 286 123,34

2. kolo

5 549 380,54

4 276 041,85

9 825 422,39

3. kolo

12 381 779,39

0,00

12 381 779,39

Celkem

18 480 210,93

10 013 114,19

28 493 325,12

 

Ministerstvo financí ČR koncem loňského roku vyzvalo kraje k předkládání žádostí ještě do posledního 4. kola FSEU. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj (a také Hlavní město Praha) přečerpal svoji původní alokaci, k předkládání žádostí nebyl nakonec vyzván. Tak mohly být uspokojeny i ostatní kraje, které své původní alokace nevyčerpaly. „I přes neúčast ve 4. kole ale Liberecký kraj plně využil možnost čerpání finančních prostředků na obnovu škod po povodních v roce 2013 z Fondu solidarity EU,“ dodala radní Ivana Hujerová.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624