Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj dokončil odstraňování většiny škod po povodních v roce 2013

Mgr. Langer Jiří

  • 30. 12. 2014 14:19
  • Doprava
  • Ekonomika

Sdílet článek

Zdárně byly v nedávných dnech dokončeny opravy většiny lokalit v Libereckém kraji, které byly zasaženy a poškozeny povodní v červnu roku 2013.

Připomeňme, že začátkem měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje bleskové povodně. Ačkoli tentokrát  naštěstí nedosáhly intenzity povodní z roku 2010, tak i přesto byla poškozena řada pozemních komunikací a dalších zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje. V převážné míře byly v minulém roce přívalovými dešti poškozeny bodové lokality, zejména propustky a nábřežní opěrné zdi u krajských silnic II. a III. třídy. 

Ihned po opadnutí vysokých hladin řek zaměstnanci Krajské správy silnic Libereckého kraje zmapovali škody na majetku Libereckého kraje. Celkem bylo zjištěno 86 poškozených lokalit v prvotní odhadované hodnotě přibližně 160 000 000 Kč s DPH.

„Na základě zpracovaného seznamu škod požádal Liberecký kraj o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na odstranění škod po povodni z roku 2013. Ta byla v druhé polovině roku 2013 kraji poskytnuta ve výši 154 540 000 Kč s DPH za podmínky doložení vlastního 15 % podílu spolufinancování,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že ihned po obdržení dotace zahájil Liberecký kraj prostřednictvím Krajské správy silnic LK několik výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací, které se podařilo v relativně krátkém čase dokončit.

Následně na přelomu roku 2013/2014 bylo úspěšně vy soutěženo 75 staveb oddělením veřejných zakázek na Libereckém kraji. Předpokládaná hodnota všech 75 veřejných zakázek činila 233 992 775 Kč s DPH.

„Optimální zadávací dokumentací a transparentním výběrovým řízením cena klesla na 167 291 056 Kč s DPH. To znamená pokles ceny na stavebních nákladech o 29 procent. Na tomto místě je třeba poděkovat všem administrátorům veřejných zakázek a ostatním zúčastněným zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci v mnohdy až v rekordním čase,“ zdůraznil náměstek hejtmana pověřený řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Marek Pieter, a také resortu zdravotnictví.

Začátkem prosince 2014 může Liberecký kraj hlásit dokončení většiny staveb z dotace SFDI. Na některé se v průběhu roku 2014 podařilo uplatnit financování z Fondu solidarity Evropské unie. (FSEU).

 „Díky úspěšným žádostem u FSEU by měl Liberecký kraj obdržet částku přibližně ve výši 18 500 000 Kč s DPH a dále podal žádost do posledního kola FSEU na akci za cca 5 miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana s tím, že peníze by kraj použil na  rekonstrukci  silnice III/27251 Chrastava - havárie opěrné zdi, a silnice III/27240 Druzcov – havárie propustku.

Již v současné době lze podle něj konstatovat, že Liberecký kraj díky úspěšným podaným žádostem na FSEU a díky uplatnění pojistky ušetřil cca 20 miliónů  Kč na vlastní 15 ti % podíl, z původně alokované částky 25,9 mil. Kč na podíl kraje. V případě, že Liberecký kraj uspěje i se žádostmi do 4. kola FSEU, získá celkem 25 mil. Kč.

Celkem se v letošním roce podařilo podle ředitele KSS LK Jana Růžičky dokončit 71 stavebních akcí poškozených při povodni 2013. I přes nízkou nabídkovou cenu se díky supervizorům akce a technickým dozorům investora podařilo důsledně kontrolovat kvalitu díla přesně podle projektové dokumentace. Na základě důkladného dohledu vznikly na těchto stavbách další úspory v hodnotě cca 9 000 000 Kč s DPH.

„Již při výběrových řízení jsme věděli, že nás nečeká lehký úkol. Zejména z pohledu vedení objízdných tras, kde bylo složité zkoordinovat nejen 71 povodňových stavebních akcí, ale i řady dalších, zdůrazňuji v jedné stavební sezóně tak, aby nedošlo k úplným uzavírkám některých části území v Libereckém kraji. Děkuji jménem Libereckého kraje zejména všem obyvatelům a řidičům, kterých se tato nutná dopravní opatření dotkla, za velkou trpělivost v letošní hektické stavební sezóně na všech krajských stavbách,“ připomněl Vladimír Mastník.  

Na základě uspořených finančních prostředků a z důvodu nedokončení tří stavebních akcí bude resort dopravy Libereckého kraje žádat SFDI o převod zbývajících finančních prostředků do roku 2015.

„Na základě dokončených staveb a zbylých odhadů KSS LK a resortu dopravy je reálné, že Liberecký kraj bude žádat SFDI o převod finančních prostředků ve výši pohybující se okolo 11, 5 milionů Kč s DPH. Již v současné době se uskutečňuje výběr dalších stavebních dopravních akcí, které by v případě úspěšného převodu finančních prostředků bylo možné zrealizovat hned v nastávajícím v roce 2015,“ uzavřel Marek Pieter.  

Kompletní přehled stavebních akcí najdete v příloze.

 

viz také zde http://hsmap1.kraj-lbc.cz/app/povodne/ .

Všechny akce jsou lokalizované na mapě a po použití tlačítka „i“ jsou zde publikované některé informace z přehledové tabulky akcí a to včetně vybraných fotografií před a po stavebním zásahu. 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky