Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj opět představí veřejné zakázky na další rok 

04. 12. 2023

Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a liberecká zoo ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky zvou dodavatele na setkání s názvem MEET THE BUYER. Jeho cílem je seznámit potenciální zájemce s plánem veřejných zakázek pro rok 2024 v Libereckém kraji. Představení akcí se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 od 13 hodin v zastupitelském sále krajského úřadu. Poté také kraj zveřejní video z události, které bude k dispozici pod touto zprávou a také na YouTube a Facebooku Libereckého kraje.

Program

13:00      Představení programu akce: JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky

13:05      Plán veřejných zakázek Krajské nemocnice Liberec, a.s.: MUDr. Richard Lukáš PhD., generální ředitel, předseda představenstva

13:15      Plán veřejných zakázek Libereckého kraje – významné dopravní stavby: Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana

13:25      Plán veřejných zakázek Libereckého kraje – významné veřejné zakázky: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana

13:40      Plán veřejných zakázek Zoo Liberec, příspěvková organizace: MVDr. David Nejedlo, ředitel

13:50      Prezentace k problematice veřejných zakázek Libereckého kraje

Na případné dotazy k nastavení zadávacích podmínek plánovaných veřejných zakázek a podrobné specifikace předmětů jejich plnění nebude ze strany zadavatele odpovídáno. Zadavatel také umožní účastníkům setkání vyjádřit své názory prostřednictvím anonymního dotazníku.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že představení plánovaných veřejných zakázek na rok 2024 není výzvou k vyjádření předběžného zájmu ani výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel si vyhrazuje právo použít a zpracovat informace získané z dotazníků.

Dotazník je k dispozici zde: DOTAZNÍK PRO DODAVATELE ,,MEET THE BUYER" (google.com)

Video z MEET THE BUYER:

 

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419