Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj pomáhá opravit památky. Patří k nim i kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích

29. 03. 2019

Liberecký kraj podporuje regionální kulturní bohatství a péči o něj. Podpory se i letos dostalo petrovickému kostelu Nejsvětější Trojice. Z  dotačního fondu určeného na záchranu ohrožených památek přispěl kraj v roce 2017 částkou 105.000 korun na obnovu severní fasády a restaurování vitráží. Minulý rok to bylo 114.000 korun na obnovu jižní fasády a oken. Další prostředky získali místní od Ministerstva kultury a Města Jablonné v Podještědí.

 „Jsem rád, že se nám podařilo opravit střechu a rozpadlá okna v lodi kostela. Postupně pokračujeme i s obnovou fasád a doufáme, že se kostel stane důstojným centrem a krásnou dominantou Petrovic, poznamenal dominikánský kněz P. Pavel Mayer OP.

Kostel byl do konce druhé světové války hojně navštěvován a starali se o něj převážně němečtí farníci. Když po válce došlo na části území k výměně obyvatelstva, návštěvnost bohoslužeb výrazně poklesla. Tak ubylo i sil a financí k udržování kostela v odpovídajícím stavu. Kostel pomalu chátral.

S obnovou kostela začal v roce 2013 pan P. Jan Rajlich OP a pokračoval další děkan P. Savio Řičica OP. Kostel není využíván jen k bohoslužbám, ale stal i prostorem pro kulturní akce (divadlo, výstavy, koncerty) a setkávání, a to i přeshraniční, tj. mezi Čechy a Němci. Oblíbenou tradicí se, zvláště zásluhou rodiny Spalových z Krompachu, stal zářijový Divadelní festiválek, který má čím dál větší návštěvnost. Díky rodině Zuzaňákových byly obnoveny vánoční bohoslužby.

„Restaurované vitráže jsou nyní ozdobou kostela. Je vynikající, že místní získávají v postupně obnovované památce nejen duchovní místo, ale také důstojný prostor pro pořádání kulturních akcí,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje

Pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích v Lužických horách je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou.

 

Autor foto: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Mgr. Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 739541549