Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Liberecký kraj připravil pro tři desítky pedagogů akreditovaný kurz kariérového poradenství

17. 02. 2021

V únoru a v březnu se v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) uskuteční online kurzy Kariérové poradenství v praxi. V rámci projektu KAP LK tedy budou jednorázově proškoleny tři desítky pedagogických pracovníků, kteří na školách zastávají pozici kariérního poradce nebo mají o tuto problematiku zájem.

Moderní kariérové poradenství se dávno nezabývá jen jednorázovou volbou povolání, nýbrž nacházením a rozvíjením silných stránek žáků a jejich celkovou profesní orientací. Tento kurz se věnuje především otázkám, co potřebují naši žáci či studenti, aby se uměli vyrovnávat se změnami a s nejistotou panující na trhu práce.

Kurz Kariérové poradenství v praxi je určen kariérovým a výchovným poradcům i pedagogům se zájmem o kariérové poradenství a má akreditaci MŠMT. Původně plánované prezenční setkání bylo převedeno do online podoby, byl však zachován jeho interaktivní charakter. V malé skupině si účastníci vyzkouší zážitkové aktivity, individuální práci i práci ve dvojicích, zároveň bude dostatečný prostor pro reflexi jednotlivých aktivit a diskusi. 

„Zájem o tento kurz ze škol byl obrovský, v současné době už registrujeme pouze náhradníky,“ řekla Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání. Zároveň dodává: „Pro velký zájem uvažujeme také o zařazení třetího opakování kurzu pro ty, kteří se z kapacitních důvodu už nevešli.“

Náhradníci a zájemci o případný dubnový termín se mohou registrovat u metodičky projektu KAP LK Michaely Valentové, a to prostřednictvím e-mailové adresy michaela.valentova@kraj-lbc.cz.

Pozvánka s programem je v příloze

logo

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419