Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Liberecký kraj spolupracuje s Ministerstvem dopravy na přípravě veřejné zakázky nazvané Mini DEAL

  • 31. 05. 2024 13:54
  • Doprava

Sdílet článek

Zakázka nazvaná Mini DEAL zahrnuje soutěž na rychlíkové linky R14A (Pardubice – Liberec), R14B (Liberec – Ústí nad Labem), R21 (Praha – Tanvald), R22 (Kolín – Nový Bor, resp. Rumburk) a R24 (Praha – Mladá Boleslav – Rumburk), která by od prosince 2031 měla nahradit linku L4.

Liberecký kraj je po celou dobu přípravy zakázky ve svých požadavcích konzistentní. Cílem v rámci koordinace objednávek státu a krajů je:

  1. Zajistit již v průběhu přípravy zakázky, aby rychlíkové linky byly součástí všech dotčených IDS.
  2. Provozovat vlaky v režimu brutto (tj. s výnosovým rizikem na straně objednatele, jak je dnes běžným zvykem v rámci integrovaných dopravních systémů) s ohledem na zjednodušení postupu v bodu integrace rychlíků do IDS.
  3. Provázat z důvodu efektivity objednávku i s dopravou regionální, tj. mít zahrnuty v jednom v provozním souboru s využitím příslušné vozidlové flotily i systémové trasy spojů nebo úseky chybějící v objednávce státu (např. okrajové spoje v rámci dne, navazující úseky Nový Bor – Rumburk, Turnov – Tanvald aj.)
  4. Co nejrychleji modernizovat vozový park na rychlíkových linkách a zvýšit komfort cestování, s jehož současnou kvalitou Liberecký kraj spokojen není. Po stránce technické a technologické kompatibility pak koordinovat modernizaci vozového parku v dálkové a regionální dopravě.

V průběhu přípravy se zástupcům kraje (potažmo krajů) podařilo alespoň částečně přesvědčit zástupce MD ČR o výše uvedených bodech s tím, že:

  1. Na podmínkách integrace je shoda mezi objednateli, avšak…
  2. … s ohledem na zachování principu netto smlouvy s rizikem výnosů na straně dopravce (požadavek MD ČR) jsou aktuálně na straně koordinátorů dotčených IDS připravovány podklady pro určení současné výše výnosnosti z IDS z důvodu omezení dodatečných požadavků na kompenzace protarifovacích ztrát v IDS.
  3. MDČR od prosince 2031 převezme od Libereckého kraje linku L4, resp. tato bude ve spolupráci dále se Středočeským krajem nahrazena linkou R24. Předmětnou linku bude financovat kraj a s MDČR uzavře veřejnoprávní smlouvu, tj. kraj bude objednávat tuto dopravu u MD ČR. Na obdobném principu fungují objednávky mezi Libereckým a všemi sousedními kraji. Další náměty Libereckého kraje, aby z důvodu vyšší provázanosti a koordinace součástí zakázky byly taktéž s rychlíky souběžné regionální vlaky linek L2 (Liberec – Děčín) a L3 (Liberec – Jaroměř, resp. Hradec Králové), byly ze strany MDČR odmítnuty. Součástí objednávky krajů u MD ČR však mohou být spoje v okrajových částech dne (obvykle v Ministerstvem dopravy neobjednané systémové časové poloze rychlíku), pro které by byly využity náležitosti z provozu rychlíkových linek.
  4. Předpokládáme nasazení nových jednotek s vyšším komfortem pro cestující.

Za předpokladu, že budou k oboustranné spokojenosti dořešeny smluvní otázky týkající se integrace vlaků do systému IDS a veřejnoprávní smlouva mezi MD ČR a krajem (kraji), pak uvedené spolupráci nic nebrání v její realizaci. Tyto body jsou však pro kraj stěžejní, neboť nelze prostřednictvím MD ČR objednávat vlaky regionální dopravy, aniž by kraj měl jistotu jejich integrace do IDS.

Nedomníváme se, že průtahy ve vypsání zakázky jdou na vrub Libereckého (či kteréhokoliv jiného) kraje. Kraje poskytují Ministerstvu veškerou potřebnou součinnost. Z hlediska aktuální kvality rychlíkových linek vyzval Liberecký kraj Ministerstvo dopravy opakovaně ke zvážení na její rychlé zlepšení, zejména s ohledem na cestovní komfort cestujících (klimatizace).

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky